BLOG

Separacja w 2023 roku - porady prawne
Polisolokaty Aegon – oszukani przez TU

Polisolokaty Aegon – oszukani przez TU

Wiele osób zainwestowało swoje środki pieniężne w polisolokatę zawartą z Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. z nadzieją osiągnięcia zysku, ale wartość oszczędności zamiast wzrastać stale malała. W takiej sytuacji najlepiej

Czytaj więcej
Polisolokaty pozew zbiorowy - 2023 r.

Polisolokaty pozew zbiorowy – 2023 r.

W poniższym artykule przedstawimy informację dotyczące pozwów zbiorowych. Czy warto wystąpić do sądu z pozwem indywidualnym czy zbiorowym. Polisolokaty pozew Pozew zbiorowy może złożyć grupa 10 osób, która chce się ubiegać

Czytaj więcej
Polisolokaty Allianz – oszukani przez TU

Polisolokaty Allianz – oszukani przez TU

Wiele osób zainwestowało swoje środki pieniężne w polisolokatę zawartą z Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska SA z nadzieją osiągnięcia zysku, ale wartość oszczędności zamiast wzrastać stale malała. W takiej sytuacji

Czytaj więcej
Czym jest polisolokata?

Czym jest polisolokata?

Polisolokata to umowa ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (w skrócie UFK). Jest to „umowa mieszana”, która zawiera element ochronny i element inwestycyjny. Polisolokaty były oferowane i sprzedawane jako produkty bezpieczne, jednakże

Czytaj więcej