Rozwód z orzekaniem o winie – jakie pytania padną?

Rozwód z orzekaniem o winie - jakie pytania padną?

Rozwód sam w sobie jest dość niekomfortowym przeżyciem, do tego wiele osób po raz pierwszy musi stawić się w sądzie, co wywołuje dodatkowy stres. Jeśli jeden z małżonków złożył pozew z orzekaniem o winie to warto się do sprawy dobrze przygotować, aby nie być zaskoczonym. W przypadku rozwodu z orzekaniem o winie sąd zada pytania mające na celu ustalenie czy winę ponosi jeden z małżonków czy oboje. Z jakiej przyczyny dokładnie winę ponosi jeden […]

Stwierdzenie nabycia spadku – jak wygląda?

Stwierdzenie nabycia spadku - jak wygląda?

Stwierdzenie nabycia spadku to postanowienie Sądu, które wydawane jest po przeprowadzeniu postępowania, że spadek po danym spadkodawcy przysługuje konkretnym spadkobiercom. Sąd w postanowieniu ustala kto i w jakiej części dziedziczy majątek i zobowiązania po zmarłym.  Drugą opcją na potwierdzenie praw do spadku to wizyta u notariusza i sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia. Jest to opcja na pewno szybsza, gdyż nie trzeba czekać na wyznaczenie terminu posiedzenia, a także można się zwrócić do dowolnego notariusza. Postępowanie przed notariuszem niestety […]

Jak napisać testament – wzór

Jak napisać testament – wzór

Testament to oświadczenie woli spadkodawcy na wypadek jego śmierci. Testament może być sporządzony w kilku formach: pisemnej, ustnej, allograficznej (urzędowej), notarialnej. Testament może sporządzić jedynie osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Testament to oświadczenie jednej osoby, zatem nie można sporządzić jednego testamentu dla kilku osób. Małżeństwo nie może spisać razem testamentu, każdy z nich musi zrobić to pojedynczo. Powołać do testamentu można każdą […]

Jakie długi się nie przedawniają?

Jakie długi się nie przedawniają?

Roszczenia majątkowe co do zasady ulegają przedawnieniu, natomiast inne nie majątkowe roszczenia np. wynikające ze stosunków rodzinno-opiekuńczych, wydobywcze i negatoryjne wynikające z prawa własności nieruchomości nie ulegają przedawnieniu. Sprawdź również: Adwokat Bielsko-Biała Czy wszystkie długi ulegają przedawnieniu? W polskim prawie co do zasady długi po określonym czasie przedawniają się. Przedawnienie oznacza, że wierzyciel po upływie określonego czasu nie będzie mógł skutecznie dochodzić swojej wierzytelności przed sądem. Nie oznacza to, że dług znika, gdyż formalnie nadal […]

Jak napisać wniosek o podwyższenie alimentów?

Jak napisać wniosek o podwyższenie alimentów

Wzrost cen, kosztów życia, czy dorastanie dziecka wiąże się z tym, że zasądzone wcześniej świadczenie alimentacyjne nie pokrywa połowy kosztów. Domagać się zwiększenia alimentów można w trzech podstawowych sytuacjach. Pierwsza to zmniejszenie możliwości zarobkowych rodzica, który sprawuje pieczę nad dzieckiem. Może to być spowodowane chorobą, złą sytuacją na rynku pracy itd. Druga to zwiększenie możliwości zarobkowych rodzica, który jest zobowiązany do płacenia alimentów. Ostatnią najważniejszą sytuacją to wzrost wydatków […]

Jak napisać pozew o alimenty?

Pozew o alimenty

Po rozwodzie rodziców, sąd zasądza alimenty płatne na utrzymanie i wychowanie dziecka. Najczęściej alimenty zasądzone są od rodzica, który nie ma bezpośredniej opieki nad dzieckiem. Pozew o alimenty składa się do odpowiedniego sądu rejonowego wydziału rodzinnego i nieletnich właściwego dla miejsca zamieszkania osoby, która składa pozew (najczęściej jest to matka dziecka) lub miejsca zamieszkania dziecka. Sprawdź również: Prawo rodzinne Bielsko-Biała Pozew o alimenty musi zawierać wszystkie warunki formalne pisma procesowego, […]

Ile wynosi zachowek w 2023 roku?

Ile wynosi zachowek w 2023 roku?

Instytucja zachowku to forma ochrony interesów majątkowych najbliższych członków rodziny, którzy nie zostali ujęci w testamencie. Do grupy osób, które mogą wystąpić o zachowek zaliczamy jedynie zstępnych spadkodawcy tj. dzieci, wnuki, prawnuki, małżonek i rodzice spadkodawcy. Rodzice spadkodawcy mogą wystąpić o zachowek jedynie pod warunkiem, gdy zostali wydziedziczeni i jednocześnie nie ma zstępnych, którzy mogliby i chcieliby dziedziczyć. Małżonek może wystąpić o zachowek, jeśli pozostawał w związku małżeńskim z spadkodawcą, pozostawanie w separacji uniemożliwia wystąpienie […]

Czy warto przyjąć spadek z dobrodziejstwem inwentarza?

Czy warto przyjąć spadek z dobrodziejstwem inwentarza?

Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza dobre jest w sytuacji, gdy wiem, że spadkodawca nie posiadał wielu zobowiązań i długów, za to posiadał majątek. Sprawdź również: Prawo spadkowe Bielsko-Biała Czy przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza jest bezpieczne? Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza na pewno jest bezpieczniejsze niż przyjęcie spadku wprost. W sytuacji przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza przyjmuje się odpowiedzialność za długi spadkodawcy jedynie do wysokości wartości otrzymanego spadku. Nie powoduje to konieczności pokrywania […]

Kto dziedziczy spadek?

Kto dziedziczy spadek?

Dziedziczenie w polskim prawie odbywa się według dwóch sposobów: ustawowego lub testamentowego. Dziedziczenie ustawowe będzie miało zastosowanie, gdy spadkodawca nie pozostawił po sobie testamentu lub gdy spadkobiercy powołani w testamencie nie chcą lub nie mogą być spadkobiercami. Krąg spadkobierców ustawowych tworzą: zstępni (dzieci i wnuki), małżonek, rodzice, rodzeństwo, zstępni rodzeństwa, dziadkowie i zstępni dziadków. Zaliczamy do tej grupy na samym końcu gminę ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy oraz Skarb Państwa. […]

Jak odrzucić spadek 2023?

Jak odrzucić spadek 2023?

Z chwilą śmierci spadkodawcy spadkobierca ustawowy nabywa z mocy prawa spadek. W terminie 6 miesięcy od momentu, w którym dowiedział się o powołaniu do spadku powinien złożyć oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku. Przyjąć spadek można wprost, co oznacza przyjęcie spadku bez ograniczenia odpowiedzialności za długi spadkowe. Spadkobierca przyjmuje majątek, ale także wszystkie długi. Drugą opcją przyjęcia spadku jest przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza, co oznacza, że odpowiedzialność za długi spadkodawcy są tylko do wartości tego […]