Co z podatkiem od ugody frankowej 2024?

Podatek od ugody frankowej - ile wynosi w 2024 roku?

Wobec wielu procesów sądowych, w których wyroki sądu są bardzo korzystne dla frankowiczów, banki były zmuszone do pilnego opracowania nowych rozwiązań sporów z kredytobiorcami. W tych okolicznościach ugody stanowią dla banku znaczne oszczędności.  Niestety ugoda nie zawsze jest korzystna punktu widzenia frankowicza. Do tego dochodzi kwestia podatku od ugody. Czy trzeba rozliczać się z urzędem skarbowym po podpisaniu ugody z bankiem? Jak wygląda kwestia podatku od ugody frankowej w 2024 […]

Jak złożyć wniosek o mediację PKO BP?

Jak zawrzeć ugodę z PKO BP?

W związku z długotrwałymi procesami frankowym, wśród kredytobiorców wzrosło zainteresowanie polubownym rozwiązaniem sporów z bankami.  Część banków wprowadziła masowe programy ugód i dostosowywała ich warunki do zmieniającej się na niekorzyść banków sytuacji w orzecznictwie, a inne pozostały przy swoich stanowiskach proponując ugody tylko wybranej grupie klientów. Jednym z banków, który przoduje w ilości zawartych ugód jest obecnie PKO BP. Jest to pierwszy bank, który oferował frankowiczom możliwość dobrowolnych ugód […]

Kredyt frankowy – uzasadnienie wyroku

Kredyt frankowy - uzasadnienie wyroku

Już ponad 90% wszystkich spraw frankowych prowadzonych przed polskimi sądami kończy się wyrokiem korzystnym dla frankowiczów. Jednakże wygrana przed sądem I instancji, to czasami dopiero połowa drogi do odzyskania nadpłaconych środków.  W zasadzie w każdym przypadku przegranej sprawy bank ma prawo do złożenia apelacji i skierowania sprawy do II instancji sądu, co znacznie wydłuża procesy frankowe. Analogicznie, w przypadku przegrania sprawy z bankiem, każdy frankowicz ma prawo złożyć apelację od niekorzystnego wyroku.  […]

Jak złożyć wniosek o wakacje kredytowe w Millennium?

Wakacje kredytowe w Millennium: jak złożyć wniosek

Wprowadzenie możliwości zawieszenia spłaty rat kredytu w poszczególnych miesiącach, znanych jako „wakacje kredytowe” funkcjonowało od połowy 2022 roku. Zgodnie z ustawą wprowadzającą tę opcję, kredyt można było zawiesić na maksymalnie 4 miesiące w roku, jeśli umowa kredytowa została podpisana przed 1 lipca 2022 roku. Czy będą wakacje kredytowe 2024? Polski rząd zadeklarował, że wakacje kredytowe nie zostaną zlikwidowane, jednak nie wiadomo było, kiedy będą wakacje kredytowe […]

Czym jest wniosek o wydanie zaświadczenia historii spłaty kredytu CHF?

Wniosek o wydanie historii spłaty kredytu CHF - jak złożyć?

Na samym początku drogi do wytoczenia procesu frankowego należy uzyskać zaświadczenia historii spłaty kredytu frankowego. Wniosek do banku o zaświadczenie dotyczące historii spłat kredytu jest tym samym nazywany pierwszym krokiem do pozwania banku w sprawie o kredyt frankowy. Kompletna lista dokumentów niezbędnych do pozwu obejmuje takie pozycje, jak: Wniosek kredytowy Regulamin lub OWU Umowa o kredyt Aneksy do umowy, jeśli wystąpiły Zaświadczenie o historii spłaty kredytu […]

Kredyt indeksowany do waluty obcej

Kredyt indeksowany do waluty obcej - co warto wiedzieć?

Kredyt indeksowany do waluty obcej to kredyt zaciągnięty w walucie polskiej, ale obliczany na podstawie kursu waluty obcej, na przykład euro lub franka.  W Polsce mechanizm kredytu indeksowanego do waluty obcej polega na tym, że kwota, na którą zawieramy umowę podana jest co prawda w złotówkach – ale kredyt jest indeksowany wobec innej waluty. W kredycie indeksowanym do waluty obcej w bankach w Polsce obowiązują zasady: wysokość raty kredytu uzależniona jest od kursu obcej […]

Kredyty frankowe druga instancja

Kredyty frankowe druga instancja

Rozważając podjęcie sporu sądowego z bankiem, należy pamiętać, że postępowanie sądowe zazwyczaj nie kończy się na pierwszej instancji. To ile trwa sprawa frankowa w drugiej instancji? Apelacja w sprawach frankowych jak długo trwa? Bank, przegrywając z frankowiczem w pierwszym procesie, może złożyć apelację od wyroku, co oznacza, że sprawa będzie ponownie rozpatrywana przez sąd drugiej instancji.  Ważne jest, aby mieć na uwadze, że sąd drugiej instancji dokładnie przeanalizuje cały zgromadzony […]

Prawomocne wyroki frankowiczów

Prawomocne wyroki frankowiczów

Otrzymanie prawomocnego wyroku to zakończenie całego przeprowadzonego postępowania. Po przeprowadzeniu sprawy i ocenie wszystkich zgłoszonym dowodów oraz wysłuchaniu stron postępowania sąd orzeka, czy zgłoszone przez kredytobiorcę żądanie jest zasadne.  Jakie są dobre prawomocne wyroki frankowe? W procesach frankowych kredytobiorcy składają pozwy o ustalenie nieważności umowy w całości, ewentualnie formułowane jest roszczenie o tzw. odfrankowienie umowy kredytu. W każdym przypadku pozew zawiera roszczenie o zapłatę wraz z żądaniem zasądzenia odsetek […]

Pozew frankowy wzór 2024

Pozew frankowy wzór 2024

Pozew o unieważnienie umowy kredytowej do sądu Frankowicz może złożyć w każdym momencie trwania umowy kredytowej, a także po jego spłacie. Czy istnieje już uniwersalny wzór pozwu frankowego? Spraw frankowych jest coraz więcej i większa liczba kredytobiorców może podzielić się swoim doświadczeniem i zmieścić w Internecie informacje na temat swojej sprawy unieważnienia umowy kredytowej. Istnieją także liczne strony dedykowane pomocy frankowiczom, na których aż roi się od porad frankowiczom. […]

Ile kosztuje sprawa frankowa?

Ile kosztuje sprawa frankowa?

Pytanie, jaki jest koszt prowadzenia sprawy frankowej zadaje sobie każdy kredytobiorca, który posiada kredyt we frankach. Sprawa frankowa wiąże się z kosztami prawnymi i sądowymi i wiele osób zastanawia się, czy sprawa frankowa jest bardzo kosztowna? Koszty sprawy frankowej konieczne do uiszczenia przez kredytobiorcę bez względu na wynik sprawy to: opłata za wydanie zaświadczenia z banku,  opłata od pozwu,  opłata skarbowa od pełnomocnictwa. Jeżeli prawomocnie wygrasz proces frankowy, to bank […]