Co dalej po wygranej sprawie frankowej?

Co dalej po wygranej sprawie frankowej?

Wygrana sprawa frankowa i unieważnienie umowy o franki to cel wielu frankowiczów. Jednak, co zrobić, gdy ten cel zostanie osiągnięty? Jakie są konsekwencje pozytywnego wyniku w sprawie frankowej? Skutki prawne wyroku sądu stwierdzającego nieważność umowy kredytu we frankach polegają na zupełnym unieważnieniu umowy kredytowej. W praktyce skutkiem wyroku sądu jest uznanie, że umowa frankowa nigdy nie obowiązywała. Co dalej z unieważnioną umową frankową? Warto pamiętać, że po wygraniu sprawy frankowej konieczne jest jeszcze podjęcie szeregu czynności mających na celu ostateczne rozliczenie się z bankiem.  

Co robić po wygranej sprawie dotyczącej kredytów we frankach?

Dalsze kroki po uzyskaniu korzystnego wyroku frankowego, gdy umowa kredytu związana z CHF została uznana za nieważną – to przede wszystkim dokonanie rozliczenia z bankiem. W przypadku, gdy sąd wyda wyrok unieważniający umowę kredytu franka szwajcarskiego, strony postępowania powinny dokonać wzajemnych rozliczeń. 

Jakie są dalsze kroki po wygranej sprawie frankowej?

  • Bank ma obowiązek zwrócić kredytobiorcy wszystkie wpłacone przez niego środki.
  • Frankowicz powinien zwrócić bankowi kwotę wypłaconego kredytu. 

 

W praktyce wygląda to tak, że kredytobiorcy otrzymują zwrot wszystkich świadczeń dokonanych na rzecz Banku podczas trwania kredytowania. Jednak po unieważnieniu umowy kredytowej, Bank może także od razu żądać zwrotu całości udzielonego kredytobiorcom kapitału. 

Jak zabezpieczyć swoje prawa po wygranej sprawie frankowej?

Zwłaszcza w sytuacji, gdy bank zażąda zwrotu udzielonego kapitału, zabezpieczenie finansowe po wygranej sprawie frankowej to bardzo ważna kwestia dla frankowicza. W praktyce może oznaczać to, że kredytobiorca po wygranej sprawie o franki powinien dysponować kwotą kapitału – ale czy zawsze i czy na pewno jest to konieczne? Przede wszystkim zaleca się, aby kredytobiorca po wygranej sprawie frankowej miał już zawczasu opracowany plan działania i złożył stosowne oświadczenia do banku. 

Czy istnieją ryzyka pozytywnego wyniku w sprawach frankowych?

Wyłącznie specjalista do spraw prawnych może odpowiedzieć na pytania, jak uniknąć problemów po wygranej sprawie w kontekście kredytów walutowychDla każdego frankowicza taka strategia może być bowiem inna, a każde z oświadczeń może mieć inną podstawę prawną. Reakcja banku także może być dla każdego przypadku inna. Planowanie pozytywnych skutków po wygranej sprawie w kontekście kredytów we frankach to zadbanie o to, by frankowicz zapobiegł problemom związanym ze zwrotem do banku dużych kwot pieniężnych, czy wykreśleniem nieruchomości z hipoteki.

Jednym ze sposobów na to, jak zabezpieczyć swoje interesy po uzyskaniu korzystnego wyroku dotyczącego kredytów we frankach jest złożenie oświadczenia o potrąceniu wobec banku, co jest najbezpieczniejszym i najbardziej odpowiednim rozwiązaniem w tej sytuacji. Skutkiem złożenia takiego dokumentu jest umorzenie wzajemnych roszczeń do kwoty niższego roszczenia, co zapobiega rozliczaniu dużych kwot.

W praktyce nie jest też konieczne, aby frankowicz miał środki na zwrot pozostałej części kapitału bankowi. Kredytobiorcę chronią przepisy prawa. Zgodnie z prawem istnieje na przykład możliwość rozłożenia spłaty na raty i należy wówczas powołać się na art. 320 k.p.c.

Co z hipoteką po wygranej sprawie frankowej?

Po wygranej sprawie z bankiem oraz po dokonaniu wszelkich rozliczeń pozostaje jeszcze kwestia hipoteki. Hipoteka kredytowanej nieruchomości jest obciążona na rzecz banku i konieczne jest pozbycie się tego obciążenia. 

Istnieje kilka możliwości rozwiązania tego problemu. Jednym z nich jest wystąpienie do banku o wydanie tzw. listu mazalnego. List mazalny jest to dokument, w którym bank oficjalnie potwierdza, że kredyt na nieruchomości nie istnieje, a wpis hipoteki powinien zostać skreślony. 

  • Po otrzymaniu takiego dokumentu z banku należy go przekazać do sądu wieczystoksięgowego wraz z odpowiednio przygotowanym wnioskiem.
  • W przypadku, gdy Bank odmawia wystawienia listu mazalnego, można zastosować inne rozwiązanie. 

 

W takiej sytuacji należy przesłać do sądu wypełniony wniosek o wykreślenie wpisu w księdze wieczystej, razem z oryginałem wyroku zaopatrzonym w klauzulę wykonalności

Początkowo sądy wieczystoksięgowe były raczej sceptyczne wobec takiej praktyki, jednak w ostatnich miesiącach można zaobserwować zmianę podejścia, i obecnie coraz więcej sądów podejmuje decyzję o wykreśleniu na podstawie samego wyroku.

Zrozumienie wszystkich kwestii prawnych i procedur po wygranej sprawie o franki może być skomplikowane – ale mając zaufanego profesjonalistę po swojej stronie, możesz być pewien, że wszystkie kwestie zostaną załatwione zgodnie z prawem. 

Kancelaria frankowa Bielsko, zabezpiecza interesy kredytobiorcy i pomoże frankowiczowi przygotować odpowiednie strategie po uzyskaniu korzystnego wyniku w sprawie dotyczącej umów kredytowych w walucie frankowej.

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Skontaktuj się z nami