Co grozi za posiadanie marihuany?

jaka kara w polsce za posiadanie marihuany

Posiadanie jakichkolwiek narkotyków w tym marihuany w Polsce jest zabronione i stanowi przestępstwo. Przepisy dotyczące posiadania narkotyków uregulowane są w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii:

Art. 62. Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii stanowi, że:

  1. Kto, wbrew przepisom ustawy, posiada środki odurzające lub substancje psychotropowe, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

2.Jeżeli przedmiotem czynu, o którym mowa w ust. 1, jest znaczna ilość środków odurzających lub substancji psychotropowych, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

3.W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Czynem podlegającym karze jest już samo posiadanie narkotyków nawet na własny użytek. Wysokość kary uzależniona jest od ilości posiadanego narkotyku. Ustawodawca nie definiuje konkretnie ilości jaką można posiadać, ale posługuje się pojęciami „znacznej ilości” lub „w wypadku mniejszej wagi”.

Ile można mieć przy sobie marihuany?

W Polsce karalne jest już samo posiadanie marihuany bez względu na ilość. Podkreśla się, że posiadanie oznacza, że sprawca posiada taką ilość danego narkotyku, która jest w stanie odurzyć jedną osobę, co oznacza, że już 0,1-0,2 grama marihuany jest nielegalne. Przyjmuje się także, że posiadanie marihuany to również posiadanie w celu niezwłocznego spożycia. Tutaj należy zaznaczyć, że sprawca może uniknąć kary już za spożyty narkotyk.

Jaka kara za posiadanie marihuany – znaczna ilość?

Ustawa o przeciwdziałaniu narkomani nie zawiera definicji „znacznej ilości”. W sprawach związanych z narkotykami ustala się wagę danego narkotyku razem z innymi substancjami. Pod uwagę bierze się rodzaj narkotyku i cel posiadania. W obowiązującym orzecznictwie przyjmuje się, że „znaczna ilość” to ilość narkotyku wystarczająca do spożycia przez kilka osób.  Za posiadanie “znacznej ilości” narkotyków sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Co grozi za posiadanie narkotyków – wypadek mniejszej wagi?

W przypadku posiadania nieznacznej ilości narkotyków sąd bada całokształt okoliczności. Liczy się ilość, rodzaj, cel posiadania, motywację sprawcy. W takim przypadku sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Osoba zatrzymana za posiadanie marihuany powinna niezwłocznie skontaktować się z adwokat bielsko, który jest specjalistą w zakresie prawa karnego.

Kara za posiadanie 1g marihuany?

W “wypadku mniejszej wagi” jeśli sprawca posiadał nieznaczną ilość marihuany przeznaczony wyłącznie na własny użytek ma możliwość umorzenia postępowania.

Ile wynosi grzywna za posiadanie marihuany?

W Polsce w sprawach związanych z posiadaniem marihuany grzywna może się wahać w przedziale od 500 zł do 2-4 tysięcy zł.

 

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Skontaktuj się z nami