Co z podatkiem od ugody frankowej 2024?

Podatek od ugody frankowej - ile wynosi w 2024 roku?

Wobec wielu procesów sądowych, w których wyroki sądu są bardzo korzystne dla frankowiczów, banki były zmuszone do pilnego opracowania nowych rozwiązań sporów z kredytobiorcami. W tych okolicznościach ugody stanowią dla banku znaczne oszczędności. 

Niestety ugoda nie zawsze jest korzystna punktu widzenia frankowicza. Do tego dochodzi kwestia podatku od ugody. Czy trzeba rozliczać się z urzędem skarbowym po podpisaniu ugody z bankiem? Jak wygląda kwestia podatku od ugody frankowej w 2024 roku i czy warto rozważać tę formę zakończenia sporu frankowego?

Czy frankowicze płacą podatek?

Podatek od ugody to wciąż temat trudny do zrozumienia dla frankowiczów. Od dawna wiadomo już, że z podatku dla fiskusa zwolnione są osoby, które uzyskały sądowy prawomocny wyrok o unieważnienie umowy frankowej.  

Za to nie jest powszechnie wiadome, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 11 marca 2022 r. także w przypadku podpisania ugody z bankiem część kredytobiorców może uniknąć płacenia podatku.

Rozporządzenie z dnia 11 marca 2022 r.  o zaniechaniu poboru dotyczy kwot:

1) umorzonych osobie fizycznej wierzytelności z tytułu kredytu mieszkaniowego, w przypadku gdy: 

  1. a) kredyt mieszkaniowy został zaciągnięty na realizację jednej inwestycji mieszkaniowej, a w przypadku więcej niż jednego kredytu mieszkaniowego – gdy kredyty mieszkaniowe zostały zaciągnięte na realizację wyłącznie jednej inwestycji mieszkaniowej, oraz
  2. b) osoba fizyczna będąca stroną umowy kredytu mieszkaniowego nie korzystała z zaniechania poboru podatku od kwot umorzonych wierzytelności z tytułu kredytu mieszkaniowego zaciągniętego na realizację innej niż określona w lit. a inwestycji mieszkaniowej;

 2) otrzymanych przez osobę fizyczną świadczeń z tytułu kredytu mieszkaniowego udzielonego w walucie obcej lub w złotych, lecz nominowanego lub indeksowanego do waluty obcej, w związku z powstaniem przychodu z tytułu zastosowania ujemnego oprocentowania. 

Zgodnie z tym rozporządzeniem nie ma znaczenia, czy frankowicz zawarł ugodę w postępowaniu sądowym, czy też poza sądem. Do niedawna podatkiem obciążeni byli tylko kredytobiorcy, którzy zawarli ugodę pozasądową. 

Obecnie obie grupy kredytobiorców są zwolnione z podatku, o ile kredyt został zaciągnięty:

  • na realizację jednej inwestycji mieszkaniowej,
  • przez jedno gospodarstwo domowe, 
  • nie korzystające wcześniej z tego rozwiązania. 

Ile wynosi podatek od umorzonego kredytu?

Wysokość podatku od umorzonego długu zależna jest  od rocznych dochodów kredytobiorcy i tego, w jakim progu podatkowego. Istotna jest kwota zaciągniętego kredytu oraz ile procent kredytu przeznaczono na cele mieszkaniowe.

Kto zapłaci podatek od ugody frankowej?

Podatek od przychodu zapłacą tylko ci  kredytobiorcy, którzy zakupili nie kupili nieruchomości w celach prywatnych, a zakupili ją w celach inwestycyjnych

Do końca 2024 r. nie istnieje ryzyko podatkowe dla konsumentów, którzy podpisali ugody frankowe. Oznacza to, że osoby, które kupiły nieruchomość na cele prywatne i podpisały ugodę sądową lub pozasądową są wyłączone z podatku od umorzonego długu.

Czy ugoda to dobre rozwiązanie?

Brak podatku to nie wszystko, bo ugoda z bankiem w najlepszym wypadku gwarantuje jedynie ⅓ korzyści, jakie powoduje unieważnienie umowy. Biorąc pod uwagę fakt, że sądy sprzyjają frankowiczom, to nadal najkorzystniej jest złożyć pozew o unieważnienie umowy.

Jeśli zaś mimo wszystko myślisz o podpisaniu ugody, to Kancelaria frankowa bielsko-biała pomoże ci sprawdzić, czy powinieneś zapłacić podatek od ugody i przeanalizuje warunki ugody zaproponowane przez bank.

 

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Skontaktuj się z nami