Co zwalnia z płacenia alimentów?

Co zwalnia z płacenia alimentów?

Po rozwodzie rodziców, sąd zasądza alimenty płatne na utrzymanie i wychowanie dziecka. Najczęściej alimenty zasądzone są od rodzica, który nie ma bezpośredniej opieki nad dzieckiem. W kodeksie rodzinnym i opiekuńczym nie ma określenia czasowego do kiedy należy płacić dziecku alimenty. Błędne jest myślenie, że alimenty należą się do ukończenia 18 lub 25 roku życia. Zwolnić się z tego obowiązku może rodzic w przypadku podjęcia przez dziecko pracy, która pozwala mu na samodzielne utrzymanie. Jeśli dziecko tylko dorabia, wtedy nie jest w stanie się utrzymać. Rodzic może również wykazać, że płacenie alimentów wiąże się z nadmiernym obciążeniem finansowym, a dziecko nie wykazuje chęci usamodzielnienia się, a także nie przykłada się do nauki wtedy można wnioskować o zwolnienie z alimentów.

Jak sprytnie uniknąć alimentów?

Unikanie alimentów nie jest prawidłowym postępowaniem. Jeżeli sąd zasądził alimenty na dziecko to należy wykonywać ten obowiązek. Alimentów można uniknąć jeśli dorosłe dziecko będzie miało już możliwość samodzielnego utrzymania się.  

Kiedy alimenty się nie należą?

Obowiązek alimentacyjny uregulowany jest w art. 133 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, który stanowi, że

Obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dziecka

  • 1.

Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.

  • 2.

Poza powyższym wypadkiem uprawniony do świadczeń alimentacyjnych jest tylko ten, kto znajduje się w niedostatku.

  • 3.

Rodzice mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego, jeżeli są one połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się.

 

Z powyższego przepisu, wynika, że rodzic może uchylić się od świadczeń alimentacyjnych, jeżeli dziecko jest w stanie się utrzymać ze swojego majątku.

W jaki sposób zakończyć płacenie alimentów?

Zakończenie płacenia alimentów zasądzonych przez sąd może być orzeczone po wniesieniu wniosku o wygaśnięcie alimentów. Uzasadnieniem takiego wniosku, może być podjęcie pracy przez dziecko pozwalającej na samodzielne utrzymanie się, zakończenie edukacji, trudna sytuacja finansowa rodzica.

Jak pozbyć się obowiązku alimentacyjnego?

Adwokat Bielsko działa w sprawach rodzinnych w całej Polsce. W przypadku chęci pozbycia się obowiązku alimentacyjnego zapraszamy do kontaktu w celu konsultacji. Nie ma dwóch takich samych spraw i okoliczności, zatem każda sprawa wymaga indywidualnego podejścia.

 

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Skontaktuj się z nami