Czy dziecko może odmówić kontaktów z rodzicem?

Czy dziecko może odmówić kontaktów z rodzicem

Zgodnie z art. 113 1 § 1 i 2 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego zarówno dziecko jaki i rodzic mają prawo i obowiązek do kontaktów, ale należy kierować się dobrem dziecka przy ustalaniu kontaktów dziecka z rodzicem. W przypadku rozwodu rodziców sąd orzeka o władzy rodzicielskiej, a także o sposobie i formie kontaktu z dzieckiem. Najczęściej spotykaną sytuacją jest, że dziecko mieszka z jednym rodzicem, a z drugim spotyka się w konkretnie określone dni i godziny. Rodzice powinni ze sobą współpracować i wspierać, a także przygotowywać dziecko do spotkań z drugim rodzicem.

Sprawdź również: adwokat Bielsko

Czy dziecko może odmówić kontaktu z ojcem/matką?

W sytuacji, gdy dziecko nie chce się spotykać z jednym z rodziców należy ustalić przyczynę występowania takiego stanu. Czy jest to spowodowane zachowaniem jednego z rodziców, czy ma na to wpływ zupełnie inne okoliczności. Taki stan rzeczy może być spowodowany brakiem zaangażowania rodzica, manipulacją i złym nastawieniem dziecka przez jednego z rodziców do kontaktu z drugim. Jeśli żaden z rodziców nie zawinił może być potrzebna konsultacja u psychologa, bo może się to wiązać z innymi problemami dziecka. Natomiast jeśli problem wynika ze strony rodzica, wtedy trzeba spotkania ustalić w obecności kuratora lub drugiego rodzica. Ogólnie nie powinno zmuszać się dziecka do kontaktów jeśli nie znamy przyczyny wystąpienia takich wątpliwości, gdyż może to doprowadzić do uszczerbku na zdrowiu psychicznym.

Jak ustalić kontakty z dzieckiem po rozwodzie?

Kontakt z dzieckiem po rozwodzie są bardzo ważną kwestią. Jeśli kontakty z dzieckiem nie zostały uregulowane w wyroku rozwodowym to należy złożyć wniosek o ustalenie kontaktów do sądu rejonowego, w rejonie w którym jest miejsce zamieszkania dziecka. We wniosku należy wskazać zakres i sposób kontaktów, których strona się domaga, a także przedstawić dowody na poparcie twierdzeń.

Jak zabezpieczyć kontakty z dzieckiem?

Sprawa rozwodowa lub o ustalenie kontaktów z dzieckiem może trwać bardzo długo, więc warto od razu złożyć wniosek o zabezpieczenie kontaktów, które spowoduje ustalenie kontaktów na czas trwania postępowania. Zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem może być podniesione w trakcie trwania sprawy rozwodowej lub sprawy o ustalenie kontaktów. Wniosek o zabezpieczenie kontaktów można złożyć w każdym momencie. Wniosek o zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem powinien zawierać wszystkie elementy pisma procesowego, a także wskazanie konkretnych dni i godzin, w których kontakt z dzieckiem ma być wykonywany. Wniosek jest rozpoznawany na rozprawie, a postanowienie od razu wykonalne, dlatego nie trzeba czekać na uprawomocnienie. Nawet po złożeniu zażalenia kontakty muszą być wykonywane tak jak w postanowieniu sądu.

 

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Skontaktuj się z nami