Czym są klauzule abuzywne?

Czym są klauzule abuzywne?

Analizując sprawy frankowe wiele osób zadaje sobie pytanie, czym dokładnie są klauzule abuzywne? Klauzule abuzywne to według art. 385 Kodeksu Cywilnego postanowienia umowy zawieranej z konsumentem, na których brzmienie nie miał on wpływu. Są to bezprawne klauzule w umowach, które rażąco naruszają interesy konsumenta oraz kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami. Są to zatem niezgodne z prawem postanowienia umowne.

Jakie są przykłady klauzul abuzywnych?

Klauzule abuzywne najlepiej ukazać na przykładzie umów frankowych. Dzięki sprawom frankowym lepiej wiemy, co to są klauzule abuzywne. W umowach o kredyty we frankach przykłady klauzul abuzywnych dotyczyły zapisów w umowach kredytowych, które umożliwiały bankom jednostronne zmiany kursów walut.  Niezgodne z prawem postanowienia umowne skutkowały tym, że kredytobiorcy nie mieli pewności co do wysokości raty, którą mieliby zapłacić, co narusza zasadę przejrzystości i równowagi w umowie. 

Jakie są konsekwencje stosowania klauzul abuzywnych?

Dzięki uznaniu klauzul w umowach za abuzywne frankowicze mają możliwość wniesienia roszczeń do sądu. Nieuczciwe postanowienia umowne stosowane przez banki umożliwiły frankowiczom unieważnienie umowy kredytowej. Konsekwencje klauzul abuzywnych w umowach to także odfrankowanie umów, czyli usunięcie niekorzystnych klauzul i przekształcenie kredytu w złotówkowy.

Jak unikać klauzul abuzywnych?

Niemal codziennie, będąc konsumentami, zawieramy umowy. Jak unikać umów z klauzulami abuzywnymi? Najlepiej jest analizować umowy – a zwłaszcza umowy, co do których nie mamy możliwości zgłoszenia zastrzeżeń co do ich treści – z pomocą prawnika specjalizującego się w prawie i w sporządzaniu umów. Kancelaria frankowa Bielsko Biała oferuję kompleksowe wsparcie dla frankowiczów.

Jakie są prawa konsumentów w przypadku klauzul abuzywnych?

Naruszenie praw konsumenta w postaci stosowania klauzul abuzywnych w umowach frankowych reguluje Kodeks Cywilny i przepisy, o których mowa w Kodeksie Cywilnym w art. 385 § 1., tj. że podstawą unieważnienia umowy kredytu we frankach są klauzule abuzywne, czyli niedozwolone postanowienia umowne. 

Umowy bowiem nie mają charakteru wiążącego dla konsumenta, jeżeli kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami lub rażąco naruszając jego interesy. 

Gdzie zgłosić nieuczciwe postanowienia umowne?

Monitorowania i karania firm za stosowanie niedozwolonych klauzul oraz innych nieuczciwych praktyk dokonuje Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). Konsument ma prawo zgłaszać wszelkie nieuczciwe praktyki i nieuczciwe klauzule umowne do UOKiK. Może także składać skargi do sądu w celu ochrony swoich interesów. Dzięki takim działaniom konsumenci, mogą skutecznie chronić swoje prawa i zapobiegać nadużyciom ze strony przedsiębiorstw.

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Skontaktuj się z nami