Czym skutkuje unieważnienie kredytu frankowego?

Czym skutkuje unieważnienie kredytu frankowego?

Posiadacze kredytów we frankach szwajcarskich kierując swoją sprawę do sądu mają dwie możliwości, albo unieważnienie całej umowy albo odfrankowienie. Które rozwiązanie jest korzystniejsze?

Co daje unieważnienie umowy kredytowej?

Unieważnienie umowy to sytuacja w której zawarta umowa kredytowa przestaje istnieć. Sąd po stwierdzeniu nieważności traktuje umowę, tak jakby nigdy nie istniała, a strony mają obowiązek zwrotu wzajemnie otrzymanych świadczeń. To oznacza, że bank jest zobowiązany do oddania wszystkich wpłaconych środków przez kredytobiorcę, a kredytobiorca zobowiązany jest do zwrotu otrzymanego kapitału. Jest to bardzo korzystne rozwiązanie dla kredytobiorcy, gdyż oddaje kapitał bez odsetek, prowizji i opłat. Ponadto unieważnienie umowy prowadzi do zakończenia trwania umowy, zatem kredytobiorca zostaje właścicielem nieruchomości i nie musi dalej spłacać rat kredytu. Z ksiąg wieczystych zostaje wykreślona hipoteka banku, a także bank wykreśla kredytobiorcę z BIK.

Co dalej po wygranej sprawie Frankowej?

Po otrzymaniu pozytywnego prawomocnego wyroku dla kredytobiorcy, strony muszą się rozliczyć. Jeśli kredytobiorca wystąpił z żądaniem unieważnienia umowy to bank jest zobligowany do zwrotu powodowi wszystkich pobranych środków, a powód będzie musiał zwrócić bankowi cały otrzymany kapitał (bez odsetek, prowizji i opłat). W wielu przypadkach rozliczenie między stronami następuje przez potrącenie wzajemnych świadczeń. Ostatnim krokiem dla kredytobiorcy, aby uwolnić się w całości od kredytu jest otrzymanie z banku listu mazalnego, na podstawie którego, będzie mógł wykreślić hipotekę banku z księgi wieczystej nieruchomości.  

Czy warto unieważnić kredyt Frankowy?

Wielu frankowiczów zastanawia się co zrobić ze swoim kredytem, czy występować przeciwko bankowi, który jest stroną silniejszą, bo ma po pierwsze środki, a po drugie specjalistów. Mimo wszystko warto walczyć o swoje prawa i wystąpić z roszczeniem przeciwko bankowi, co z pomocą doświadczonego adwokata nie będzie tak uciążliwe. Występując o unieważnienie kredytu we frankach kredytobiorca uwalnia się od kredytu, odzyskuje zdolność kredytową oraz komfort psychiczny, że nie ciąży już na nim tak duże zobowiązanie finansowe. 

Co lepsze Odfrankowienie czy unieważnienie umowy?

Każdą umowę o kredyt we frankach szwajcarskich należy dokładnie przeanalizować, czy zawiera klauzule niedozwolone, które doprowadzą do unieważnienia umowy kredytu. Można to zrobić samemu posiłkując się mapą klauzul niedozwolonych udostępnionych przez Rzecznika Finansowego lub umówić się na spotkanie z adwokat bielsko, który przeanalizuje umowę pod względem abuzywności postanowień oraz pod względem unieważnienia całej umowy. Przy odfrankowieniu z umowy o kredyt są usuwane abuzywne zapisy i umowa traktowana jest jakby została zawarta w złotówkach i nadal obowiązuje, zatem kredytobiorca wciąż musi spłacać kredyt do końca trwania umowy. Natomiast w przypadku unieważnienia umowy o kredyt frankowy przyjmuje się, że umowa nigdy nie istniała. Porównując oba rozwiązania wydaje się, że korzystniejsze jest unieważnienie umowy, aczkolwiek każda umowa musi być indywidualnie przeanalizowana.

 Warto wiedzieć również czym się różni kredyt denominowany a indeksowany.

 

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Skontaktuj się z nami