Kancelaria prawa gospodarczego czym się zajmuje?

co to jest prawo gospodarcze

Kancelaria prawa gospodarczego świadczy profesjonalną obsługę prawną przedsiębiorców. Wspiera ich na każdym etapie prowadzenia działalności – przy powstaniu oraz w trakcie. W ramach tej specjalizacji kancelaria zajmuje się m.in:

 • Fachowym doradztwem przy zakładaniu działalności gospodarczej (jaką formę wybrać, aby była ona jak najbardziej optymalna dla profilu przedsiębiorstwa);
 • Przeprowadzaniem rejestracji przedsiębiorców/firm (w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (CEIDG) oraz w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS);
 • Uzyskaniem dla Klientów numerów REGON i NIP;
 • Kierowaniem przeciwko dłużnikom roszczeń o zapłatę;
 • Wszczynaniem i egzekwowaniem roszczeń dotyczących naruszenia dobrego imienia firmy;
 • Analizą umów, w których firma jest jedną ze stron;
 • Przeprowadzaniem zmian w strukturach firmy;
 • Pomocą prawną w zakresie tworzenia umów, kontraktów, wewnętrznych regulaminów;
 • Sporządzaniem projektów dokumentów (uchwał, zarządzeń, porozumień wspólników oraz umów o współpracy);
 • Fachowym doradztwem dla pracodawców w zakresie ich stosunków z pracownikami i sporządzaniem dokumentów pracowniczych;
 • Sporządzaniem projektów umów handlowych;
 • Doradztwem przy realizacji przekształceń organizacyjnych podmiotów (połączenie, podział, zmiana formy działalności),
 • Doradztwem przy transakcjach zbycia/nabycia udziałów/akcji, aktywów oraz przy zbyciu przedsiębiorstwa;
 • Obsługą organów podmiotów gospodarczych (ich posiedzeń i zgromadzeń);
 • Tworzeniem i kompletowaniem dokumentacji transakcyjnej;
 • Występowaniem w imieniu Klienta o wydanie koncesji lub zezwoleń niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej;
 • Wsparciem Klienta w kontaktach biznesowych z kontrahentami. 

Co to jest prawo gospodarcze?

Prawo gospodarcze nie jest  szczegółowo określoną przez przepisy dziedziną prawa, jak na przykład “prawo spadkowe”. Można powiedzieć, że posługiwanie się terminem “prawo gospodarcze” ma jedynie ułatwić stosowanie i rozumienie części norm prawnych, które odnoszą się do podmiotów prawa gospodarczego, którymi – poza przedsiębiorcami – są również ich kontrahenci. Ci z kolei mogą występować zarówno w roli osoby fizycznej, jak i prawnej. Według nauki prawa, prawo gospodarcze reguluje stosunki pomiędzy państwem, osobami prawnymi oraz osobami fizycznymi (konsumentami).

Jaki kodeks reguluje ustawowo prawo gospodarcze?

Prawo gospodarcze w Polsce kształtuje Konstytucja, ustawy, rozporządzenia oraz ratyfikowane umowy międzynarodowe. Do najważniejszych źródeł tego prawa należy zaliczyć Kodeks Spółek Handlowych, Ustawę o swobodzie działalności gospodarczej, Ustawę Prawo upadłościowe i naprawcze czy Ustawę o przedsiębiorstwach państwowych.

Zobacz również: Kiedy można ubiegać się o odszkodowanie po wypadku w pracy?

 

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Skontaktuj się z nami