Groźby karalne jak je udowodnić?

Groźby karalne jak je udowodnić?

Przestępstwo groźby karalnej zostało ujęte w art. 190 kodeksu karnego, który wskazuję, że popełnia przestępstwo groźby karalnej ten, kto grozi innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub szkodę osoby najbliższej i groźba taka wzbudza uzasadnioną obawę, że zostanie zrealizowana. Groźby mogą być przedstawione w sposób dosłowny lub dorozumiany, czyli osoba może się domyślić z kontekstu wypowiedzi, że chodzi o groźbę skierowaną do niej.

Groźby karalne jak udowodnić

By mówić o groźbie karalnej, musi powstać uzasadniona obawa, że groźba taka może zostać spełniona. W przypadku groźby, bada się ją pod dwoma kątami – obiektywnym i subiektywnym. Okoliczności obiektywne wskazują, że groźba taka wzbudziłaby uzasadnione obawy u przeciętnej osoby. Natomiast okoliczności subiektywne to  wskazanie na charakter, relację, sytuację osób, których groźba dotyczy.

Groźby karalne adwokat

Postępowanie o przestępstwo groźby karalnej rozpoczyna się od wniosku pokrzywdzonego. To pokrzywdzony musi zawiadomić organy ścigania policję lub prokuratora o popełnionym przestępstwie. Bez tego zawiadomienia organy nie podejmą żadnych czynności.

Warto przy składaniu wniosku o popełnienie przestępstwa groźby karalnej skonsultować się z adwokatem, aby uniknąć błędów w piśmie. Następnie na dalszych etapach postępowania taka pomoc jest niezbędna przy składaniu kolejnych pism lub wniosków dowodowych. W sprawach związanych z prawem karnym pomoże Łukasz Hałatek adwokat Bielsko.

Groźby karalne prawnik

Kancelaria adwokacka zajmuje się dokładną analizą spraw o groźby karalne oraz reprezentacją osoby pokrzywdzonej. W imieniu pokrzywdzonego składa niezbędne pisma procesowe. 

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Skontaktuj się z nami