Ile kosztuje prawnik w sprawie frankowej forum?

Ile kosztuje prawnik w sprawie frankowej

Większość kancelarii adwokackich oferuje usługi bezpłatnej analizy umowy kredytowej pod kątem abuzywnych postanowień lub nieważności, a także określi szanse wygrania z bankiem.

Pierwszym i najważniejszym kryterium to wybranie kancelarii adwokackiej lub radcowskiej. Nie należy wysyłać swoich dokumentów do firm odszkodowawczych. Wybranie adwokata ma ten plus, że nawet jak nie dojdzie do podjęcia współpracy to adwokat ma obowiązek zachować tajemnice adwokacką, więc żadne poufne dane kredytobiorców nie zostaną wykorzystane. Należy uważać na firmy podające się za „kancelarię”, gdyż takie firmy mimo, że na początku ogłaszają, że nie pobierają kosztów, zatrzymują na późniejszym etapie bardzo wysoką prowizje. Ponadto takie firmy nie posiadają doświadczenia i wiedzy w prowadzeniu spraw frankowych.

Adwokat poprowadzi sprawę kredytobiorcy od początku poprzez analizę dokumentów, przez sporządzenie pozwu i dalszych pism procesowych, przez reprezentowanie powoda na sali sądowej, aż do wniesienia apelacji ewentualnie odpowiedzi na apelację banku.

Warto zwrócić się do adwokat bielsko biała, który posiada doświadczenie w prowadzeniu takich spraw, zdobyte na wielu rozprawach sądowych. Nasza kancelaria prowadzi spraw na terenie całej Polski.

Ile kosztuje sprawa o unieważnienie kredytu Frankowego?

Podstawową opłatą w sprawie frankowej jest opłata za pozew, która wynosi maksymalnie 1000 zł (tysiąc złotych). Opłatę wnosi się do właściwego sądu, który będzie rozpoznawał sprawę. W przypadku wygrania sprawy opłata ta jest zwracana przez pozwanego. Drugą opłatą jest opłata za zaświadczenia z banku, która wynosi w zależności od banku od 50 do 400 zł.  W przypadku wniesienia pozwu o odfrankowienie umowy, gdy sąd stwierdzi, że opłata zawiera klauzule abuzywne, ale jest dalej wiążąca dla stron może wystąpić opłata na poczet biegłego. W takim wypadku zaliczka na opinię biegłego może wynieść ok 1500-2500 zł.

Ile procent biorą kancelarię Frankowe?

Honorarium adwokata ustalane jest zawsze indywidualnie z klientem. Kancelaria adwokacka najpierw analizuje umowę o kredyt i dopiero indywidualnie wycenia ile będzie kosztować prowadzenie sprawy, gdyż wszystko zależy od stopnia skomplikowania sprawy.

Co oznacza unieważnienie umowy Frankowej?

Unieważnienie umowy to sytuacja w której zawarta umowa kredytowa przestaje istnieć. Sąd po stwierdzeniu nieważności traktuje umowę, tak jakby nigdy nie istniała, a strony mają obowiązek zwrotu wzajemnie otrzymanych świadczeń. To oznacza, że bank jest zobowiązany do oddania wszystkich wpłaconych środków przez kredytobiorcę, a kredytobiorca zobowiązany jest do zwrotu otrzymanego kapitału. Jest to bardzo korzystne rozwiązanie dla kredytobiorcy, gdyż oddaje kapitał bez odsetek, prowizji i opłat. Ponadto unieważnienie umowy prowadzi do zakończenia trwania umowy, zatem kredytobiorca zostaje właścicielem nieruchomości i nie musi dalej spłacać rat kredytu. Z ksiąg wieczystych zostaje wykreślona hipoteka banku, a także bank wykreśla kredytobiorcę z BIK.

Zobacz również czym skutkuje unieważnienie kredytu frankowego?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Skontaktuj się z nami