Ile kosztuje rozwód 2024?

Ile kosztuje rozwód 2023?

Na wysokość ogólnych kosztów rozwodu ma wpływ na to czy jest to rozwód z orzekaniem o winie czy bez orzekania o winie. W przypadku rozwodu bez orzekania o winie jest to rozwód szybszy i na pewno mniej kosztowny. W obu przypadkach podstawową opłatą jest opłata sądowa wynosząca 600 zł. Kolejnym kosztem jest wynagrodzenie adwokata, który na pewno ustalany jest indywidualnie w zależności od skomplikowania sprawy. Kolejnymi kosztami, które mogą pojawić się w sprawie o rozwód to opinia biegłych sądowych czy opinia OZSS (opiniodawczy zespół sądowych specjalistów) wynoszące ok 800-2000 zł. Takie opinie będą zlecane, gdy małżeństwo posiada dzieci i nie wiadomo, czy czasem rozwód rodziców nie wpłynie negatywnie na rozwój dzieci. Sąd może zasięgnąć takiej opinii, gdy ma orzec o alimentach na chorego i niezdolnego do pracy małżonka i potrzebna opinia lekarza specjalisty.

Sprawdź również: Prawo rodzinne Bielsko-Biała

Ile kosztuje rozwód za porozumieniem stron?

Na wysokość łączny koszt rozwodu ma przede wszystkim wpływ czy małżonkowie są w stanie się zgodnie porozumieć. W takim przypadku koszty będą najmniejsze, bo nie będzie trzeba przeprowadzać długiego postępowania dowodowego z przesłuchaniem świadków, zasięgnięciem opinii biegłych sądowych specjalistów. Na pewno trzeba liczyć się z kosztem adwokata.

Ile bierze adwokat za rozwód bez orzekania o winie?

Honorarium adwokata zawsze ustalane jest indywidualnie i zależy od skomplikowania sprawy. W przypadku pozwu o rozwód bez orzekania o winie koszt może wynieść minimum ok 3000 zł.

Kto płaci za rozwód?

Za rozwód bez orzekania o winie płaci osoba, która składa pozew. Opłata sądowa w sprawie o rozwód wynosi 600 zł. W przypadku wyroku bez orzekania o winie, zwracana jest połowa opłaty od pozwu (czyli 300zł), natomiast pozwany powinien zwrócić połowę tej kwoty. W sytuacji orzeczenia rozwodu z winny drugiego małżonka najczęściej sąd w wyroku zobowiązuje do zwrotu poniesionych kosztów przez niewinnego małżonka.

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Skontaktuj się z nami