Ile trwa eksmisja z mieszkania?

Ile trwa eksmisja z mieszkania

Osoby, które wynajmują mieszkanie chcą, aby przynosiło to im zyski, a nie generowało długi z powodu nieuczciwych lokatorów.  Kodeks cywilny oraz ustawa o ochronie praw lokatorów zawierają przepisy dotyczące kwestii wynajmu lokalu czy też eksmisji z mieszkania. Zgodnie z przepisami właściciel lokalu może żądać jego opuszczenie przez lokatorów jeśli zalegają z płatnościami za minimum 3 miesiące. Żądanie opuszczenia nieruchomości musi być poprzedzone pisemnym upomnieniem wraz z wezwaniem do uregulowania długów. Drugą przesłanką do eksmisji jest używanie lokalu w sposób niezgodny z umową. Jeśli umowa najmu się zakończyła, a lokator nie chce opuścić mieszkania, właściciel nie ma uprawnień, aby go usunąć siłą lub przymusem. Właściciel nie może wejść do mieszkania i usunąć rzeczy lokatora. Jedynym rozwiązaniem jest rozpoczęcie postępowania sądowego o eksmisję z mieszkania.

Sprawdź również: adwokat Bielsko

Pozew o eksmisję

W sytuacji, gdy lokator nie chce opuścić mieszkania należy złożyć wniosek do komornika o wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Pozew ten składa się jednak do sądu rejonowego właściwego miejscowo według sądu położenia nieruchomości. Pozew składa się w ilości odpowiadającej wszystkim lokatorom. W odpowiedzi na pozew o eksmisję lokator może zawrzeć wniosek, aby otrzymać lokal socjalny. Lokal socjalny przysługuje m.in. kobietom w ciąży, osobom chorym, bezrobotnym, emerytom i rencistom. Jeśli sąd zasądzi lokal socjalny to dopóki te osoby z wymienionych grup nie otrzymają lokalu socjalnego to nie można ich usunąć z mieszkania. 

Inaczej sytuacja kształtuje się jest powodem eksmisji jest przemoc, wtedy nie przysługuje prawo do lokalu socjalnego. Sąd także nie przyzna prawa do lokalu socjalnego, jeśli dana osoba może zamieszkiwać w innym miejscu. Podkreślić należy, że bardzo ważną kwestią jest odbiór korespondencji z sądu i udzielenie odpowiedzi wraz ze stosownymi wnioskami, gdyż w przeciwny razie sąd uznaje, że pisma zostały doręczone i nie wyda decyzji o prawie do mieszkania socjalnego.

Eksmisja z mieszkania

Sąd po przeprowadzeniu postępowania wydaje wyrok nakazujący opuszczenie lokalu przez bezprawnie zamieszkującego go lokatora. W wyroku o eksmisji sąd może także zawrzeć decyzję o przyznaniu lokatorowi lokalu socjalnego lub braku takiej podstawy. Postępowanie eksmisyjne przeprowadza jedynie komornik. Najczęściej dokonuje się eksmisji ze względu na nieuiszczanie opłat przez lokatorów i powstanie długów.

Eksmisja z lokalu prywatnego

Eksmisja z lokalu prywatnego przeprowadza komornik po otrzymaniu wyroku z klauzulą wykonalności. Komornik najpierw wzywa lokatora do dobrowolnego opuszczenia zajmowanej nieruchomości.

Jak długo jest ważny nakaz eksmisji?

Nakaz eksmisji wydany przez sąd jest ważny bezterminowo. W każdym momencie właściciel nieruchomości może wystąpić do komornika z wnioskiem o eksmisję.

Sprawa o eksmisję ile trwa

W sytuacji, gdy sąd wyda decyzję, że lokatorowi przysługuje prawo do lokalu socjalnego to może zajmować mieszkanie do czasu znalezienia przez gminę odpowiedniego lokalu. Nie ma jednak żadnego okresu czasu, w którym gmina ma obowiązek znaleźć to mieszkanie, więc sprawa może toczyć się kilka miesięcy albo kilka lat. W takim przypadku właścicielowi przysługuje odszkodowanie w wysokości czynszu, który by pobierał, gdyby mógł wynajmować mieszkanie. Należy podkreślić, że wyroku sądowego nie wykonuje się w okresie od  1 listopada do 31 marca, jeżeli lokatorowi nie wskazano lokalu zastępczego. Wyjątkiem od tej reguły jest zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego, stosowanie przemocy lub uniemożliwienie korzystania z innych lokali.

 

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Skontaktuj się z nami