Ile trwa proces frankowy?

Ile trwa proces frankowy?

Proces frankowy zaczyna się od analizy umowy i dokumentów kredytu, po której następuje złożenie pozwu frankowego – a trwa do czasu zakończenia sprawy i uprawomocnienia wyroku sądu.  Przyjmuje się, że procedura sądowa w sprawach frankowych jest długotrwała, czy można określić czas potrzebny na rozpatrzenie sprawy frankowej przez sąd?

Jakie są etapy procesu frankowego?

Procedura sądowa w sprawach frankowych obejmuje zwykle takie etapy, jak:

 • Przygotowanie dokumentacji umowy do sprawy to jest:
 • Umowa i załączniki do umowy kredytowej, w tym zwłaszcza:
 1. harmonogram spłaty kredytu;
 2. regulamin umowy lub ogólne warunki umowy;
 3. numer księgi wieczystej, w której znajduje się hipoteka kredytowanej nieruchomości;
 • Ewentualne aneksy oraz porozumienia do umowy.
 • Zaświadczenie z banku o kredycie frankowym.
 • Inne wskazane przez prawnika dokumenty, które mogą pomóc w sprawie
 • Analiza umowy i innych aspektów sprawy przez prawnika
 • Wysłanie reklamacji do banku (jest to działanie opcjonalne, niekonieczne)
 • Przygotowanie pozwu 
 • Przygotowanie Wniosku o zabezpieczenie
 • Dokonanie opłat sądowych,
 • Złożenie pozwu w sądzie.

 

Na czas trwania procesu frankowego składa się wiele czynników, a pierwszym z nich jest właściwe przygotowanie dokumentacji dla sądu. Kompletna i spójna dokumentacja i prawidłowo sporządzony pozew znacznie przyspiesza proces dotyczący kredytów we frankach –  dlatego też warto tę część powierzyć specjalistom. Kancelaria frankowa Bielsko zapewnia kompleksową obsługę prawną procesów frankowych.

Od momentu złożenia pozwu następuje postępowanie przed sądem I instancji. Długość procedury sądowej w sprawach kredytów walutowych zależy od wielu czynników. Jaki jest czas potrzebny na rozpatrzenie sprawy frankowej przez sąd?

Jak długo trwa proces dotyczący kredytów we frankach?

Szybkość postępowania w procesie dotyczącym umów kredytowych w walucie frankowej zależy w dużej mierze od danego sądu i ilości obsługiwanych spraw.

Typowa procedura w przypadku procesu frankowego w sądzie po złożeniu pozwu wygląda następująco:

 • Po złożeniu pozwu w sprawie nadawana jest jej sygnatura, a następnie przydzielany jest sędzia prowadzący postępowanie.
 • Sąd dokonuje weryfikacji, czy pozew spełnia wszystkie warunki formalno-prawne, a także rozpatruje wniosek o udzielenie zabezpieczenia, jeśli został zawarty w pozwie.
 • Następnie sąd przesyła bankowi odpis pozwu, nakazując bankowi ustosunkowanie się do jego treści poprzez złożenie odpowiedzi. Zazwyczaj sąd wyznacza termin 30 dni na złożenie takiego pisma.
 • Po zapoznaniu się z odpowiedzią banku, która często liczy powyżej stu stron wraz z załącznikami, sąd opcjonalnie może zobowiązać kredytobiorcę do udzielenia odpowiedzi na pismo banku.
 • W dalszej kolejności sąd powinien wyznaczyć termin rozprawy. Terminy w procesie dotyczącym kredytów we frankach zależą od wielu czynników – głównie od ilości spraw zarejestrowanych w danym wydziale sądu oraz obciążenia referatu sędziego prowadzącego sprawę.
 • Rozprawy w procesie frankowym pozwalają na przesłuchanie stron i ewentualnych świadków.

Kiedy można oczekiwać zakończenia procesu dotyczącego kredytów we frankach?

Jeśli chodzi o długość trwania sprawy frankowej, to postępowanie w I instancji może trwać od 2 do nawet 18 miesięcy. Jakie są przyczyny opóźnień w procesie frankowym? Po wyroku I instancji może zdarzyć się skierowanie sprawy do sądu II instancji, co wydłuży całość postępowania. 

Czy istnieją sposoby przyspieszenia procesu dotyczącego kredytów we frankach?

Jednym ze sposobów na przyspieszenie procesu frankowego jest korzystanie z pomocy prawnika, który prawidłowo przygotuje dokumentację do sprawy i pozew oraz późniejszą obsługę procesu, jak również na bieżąco monitorował będzie postępowanie sądowe.

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Skontaktuj się z nami