Ile wynosi zachowek w 2023 roku?

Ile wynosi zachowek w 2023 roku?

Instytucja zachowku to forma ochrony interesów majątkowych najbliższych członków rodziny, którzy nie zostali ujęci w testamencie. Do grupy osób, które mogą wystąpić o zachowek zaliczamy jedynie zstępnych spadkodawcy tj. dzieci, wnuki, prawnuki, małżonek i rodzice spadkodawcy. Rodzice spadkodawcy mogą wystąpić o zachowek jedynie pod warunkiem, gdy zostali wydziedziczeni i jednocześnie nie ma zstępnych, którzy mogliby i chcieliby dziedziczyć. Małżonek może wystąpić o zachowek, jeśli pozostawał w związku małżeńskim z spadkodawcą, pozostawanie w separacji uniemożliwia wystąpienie o zachowek.  Osoba, która została pominięta może domagać się od pozostałych spadkobierców zapłaty, czyli zachowku. Zachowek co do zasady wynosi połowę udziału spadkowego, który by przypadał osobie nieuwzględnionej w przypadku dziedziczenia ustawowego.

Jak obliczyć zachowek przykład?

Co do zasady przyjmuje się, że zachowek wynosi połowę wartości udziału spadkowego jaki by przypadał uprawnionemu przy dziedziczeniu ustawowym. Wyjątek stanowi uprawniona osoba do zachowku stale niezdolna do pracy lub uprawniony małoletni, wtedy zachowek wynosi 2/3 wartości udziału.  Wartość zachowku to skomplikowana czynność, gdyż do wartości spadku należy doliczyć darowizny dokonane za życia przez spadkodawcę. Samo ustalenie zachowku nie jest łatwe, dlatego warto skontaktować się z adwokat Bielsko, który posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw spadkowych.

Co nie wlicza się do zachowku?

Do zachowku nie wlicza się drobnych darowizn, zwyczajowo przyjętych oraz darowizn dokonanych 10 lat przed śmiercią na rzecz osób niebędących spadkobiercami lub nieuprawnionych do zachowku.

Kto wylicza wartość zachowku?

Podkreślić należy, że wartość darowizny oblicza się według stanu z chwili jej dokonania, ale według ceny z chwili ustalania zachowku.

Jak uniknąć zapłacenia zachowku?

Jednym z najpopularniejszych sposobów na uniknięcie zapłaty zachowku jest sporządzenie umowy dożywocia jeszcze za życia spadkodawcy. Na czym polega to obejście? Zamiast darowizny lepiej zawrzeć umowę dożywocia, która nie wejdzie w skład masy spadkowej. Drugim sposobem jest po prostu wydziedziczenie przez spadkodawcę w testamencie w sytuacjach wymienionych w kodeksie cywilnym. Przesłanki do wydziedziczenia to:

  1. wbrew woli spadkodawcy postępuje uporczywie w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego;
  2. dopuścił się względem spadkodawcy albo jednej z najbliższych mu osób umyślnego przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności albo rażącej obrazy czci;
  3. uporczywie nie dopełnia względem spadkodawcy obowiązków rodzinnych.

Jak ustalić wartość zachowku?

Przy ustalaniu wartości zachowku należy najpierw obliczyć jaka jest czysta wartość spadku, którą trzeba powiększyć o wszystkie darowizny i zapisy windykacyjne. Otrzymaną kwotę mnożymy przez udział spadkowy oraz ½ zachowku (lub 2/3) .

 

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Skontaktuj się z nami