Jak liczyć czas pracy kierowcy?

Czas pracy kierowców - jak rozliczyć

Czas pracy kierowcy, oznacza czas pracy od momentu rozpoczęcia do zakończenia czynności związanych z wykonywaniem przewozu drogowego. Do tych czynności zaliczamy m.in. kierowanie pojazdem, załadunek i rozładunek towaru, kontrolę nad osobami wsiadającymi i wysiadającymi, obsługę codzienną pojazdu, wykonywanie formalności administracyjnych, utrzymywanie pojazdu w czystości. Do czasu pracy kierowcy zaliczamy ponadto pozostawanie na stanowisku pracy i bycie w gotowości do świadczenia pracy, korzystanie z 15 minutowej przerwy po 6 godzinach pracy.

czas pracy kierowców

Ogólną zasadą jest, że czas pracy kierowcy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin przy tygodniowym czasie pracy, w 4 miesięcznym okresie rozliczeniowym. Jest to podstawowy czas pracy wynikający z kodeksu pracy. Każda praca ponad podany czas pracy liczy się jako godziny nadliczbowe.

czas pracy kierowcy

Czas pracy kierowcy i rozkład pracy musi być ustalony w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy, bądź przy mniejszej ilości pracowników w obwieszczeniu.

Każdemu kierowcy przysługuje przerwa w pracy w ciągu dnia, przerwa w każdej dobie oraz przerwa tygodniowa. Przerwa w czasie pracy uwarunkowana jest w zależności od dobowego rytmu czasu pracy. Jeśli czas pracy kierowcy nie przekracza 9 godzin to przerwa wynosi 30 min po 6 przepracowanych godzinach. Jeśli czas pracy przekracza 9 godzin to przerwa wynosi 45 minut po 6 godzinach. Przerwa kierowcy nie musi być wykorzystana w całości, ale może być dzielona na okresy nie krótsze niż 15 min. Przerwa dobowa wynosi minimum 11 godzin ciągłego odpoczynku. W trakcie pracy przerwa dobowa może być spędzona w pojeździe, ale tylko takim który znajduje się na postoju oraz posiada miejsce do spania. Przerwa tygodniowa to 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku. Do tego okresu zalicza się również przerwę dobową. Przerwa tygodniowa w uzasadnionych warunkach może być skrócona minimalnie do 24 godzin odpoczynku. 

tygodniowy czas pracy kierowcy

Podstawowy tygodniowy czas pracy kierowcy obejmuje 48 godzin pracy. Może być wydłużony w danym tygodniu maksymalnie do 60 godzin. Jednakże w okresie rozliczeniowym każdy tydzień pracy nie powinien przekraczać tych 48 godzin, oznacza to, że kierowca pracujący w jednym tygodniu dłużej, w kolejnym pracuje stosunkowo mniej, aby nie przekroczyć wymiaru pracy. Tygodniowy czas jazdy kierowcy od poniedziałku do niedzieli nie może przekroczyć 56 godzin, co oznacza, że na pozostałe czynności związane z pracą zostają mu 4 godziny.

dwutygodniowy czas pracy kierowcy

Podstawowy dwutygodniowy czas jazdy kierowcy obejmuje 90 godzin. Licząc pracę kierowcy w systemie dwutygodniowym w każdym następującym po sobie tygodniu czas pracy nie może przekroczyć 90 godzin. Co oznacza, że jeżeli w pierwszym tygodniu miał 47 godzin jazdy to w drugim 43 godziny, w trzecim znów 47 godzin, a w czwartym znów 43 godzin. Sumując pierwszy z drugim tygodniem, drugi z trzecim lub trzeci z czwarty tygodniem kierowca nie przekroczy tych maksymalnych 90 godzin jazdy.

Zobacz również: Mobbing w pracy – Czym jest i gdzie go złosić?

 

 

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Skontaktuj się z nami