Jak napisać wniosek o podwyższenie alimentów?

Jak napisać wniosek o podwyższenie alimentów

Wzrost cen, kosztów życia, czy dorastanie dziecka wiąże się z tym, że zasądzone wcześniej świadczenie alimentacyjne nie pokrywa połowy kosztów. Domagać się zwiększenia alimentów można w trzech podstawowych sytuacjach. Pierwsza to zmniejszenie możliwości zarobkowych rodzica, który sprawuje pieczę nad dzieckiem. Może to być spowodowane chorobą, złą sytuacją na rynku pracy itd. Druga to zwiększenie możliwości zarobkowych rodzica, który jest zobowiązany do płacenia alimentów. Ostatnią najważniejszą sytuacją to wzrost wydatków na dziecko.

Nie ma jednego wzoru pozwu, który można zastosować w każdej sprawie. Do każdej sytuacji rodzinnej należy podejść indywidualnie i przeanalizować ją pod kątem strategii procesowej. Warto zwrócić się do adwokat Bielsko Biała, który posiada doświadczenie w prowadzeniu takich spraw, zdobyte na wielu rozprawach sądowych. Nasza kancelaria prowadzi spraw na terenie całej Polski.

Jak napisać podanie o podwyższenie alimentów?

W art. 138 kro jest ujęte, że „w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego”. Artykuł ten należy odnieść do różnych zmian dotyczących rodzica lub dziecka. Są to sytuacje wskazane powyżej, czyli zwiększenie wydatków na dziecko, zmniejszenie możliwości zarobkowych rodzica lub zwiększenie możliwości zarobkowych rodzica, który ma płacić alimenty. 

Co napisać w uzasadnieniu o podwyższenie alimentów?

Najważniejsze w uzasadnieniu pozwu o podwyższenie alimentów to wykazanie zmiany stosunków. Zmiana ta musi być istotna, ugruntowana i długotrwała. Taką zmianę należy udowodnić za pomocą np. zeznań świadków, dokumentacji medycznej dziecka lub rodzica, rachunków. Na wysokość alimentów nie mają wypływu świadczenia rodzinne takie jak 500+ czy 300+.

Co powinien zawierać wniosek o podwyższenie alimentów?

Pozew o podwyższenie alimentów to najważniejsze pismo w sprawie i powinno odpowiadać wszystkim warunkom formalnym pisma procesowego. Do pozwu należy dołączyć dokumenty wskazujące potrzebę podwyższenia alimentów. Może to być dokumentacja medyczna (dziecka lub rodzica sprawującego opiekę), rachunki związane z utrzymaniem dziecka, rachunki związane z rozwojem/edukacją dziecka. 

Co ile można starać się o podwyższenie alimentów?

W przepisach nie ma zawartego ograniczenia czasowego co ile można występować do sądu z wnioskiem o podwyższenie alimentów.

Ile kosztuje wniosek o podwyższenie alimentów?

Pozew o podwyższenie alimentów nie podlega opłacie skarbowej. Strony ponoszą jedynie koszty prowadzenia sprawy przez profesjonalnego pełnomocnika.

Jak długo czeka się na sprawę o podwyższenie alimentów?

Termin rozpoznania sprawy przez sąd jest uzależniony od ilości spraw w danym sądzie. W jednym sądzie terminy będą krótsze w innym dłuższe. Wpływ na to ma również podejście obojga rodziców. Czy strony są w stanie porozumieć, czy rodzic, który ma płacić alimenty będzie podważał decyzję sądu i składał odwołanie. 

 

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Skontaktuj się z nami