Jak obliczyć nadpłatę w kredycie frankowym?

Jak obliczyć nadpłatę w kredycie frankowym

Nadpłata kredytu frankowego jest to różnica między sumą wszystkich zapłaconych rat kredytu (kapitałowo-odsetkowych), opłat itd, a sumą wszystkich wpłat, które należałoby zapłacić, gdyby umowa nie zawierała klauzul abuzywnych. Druga opcja wyliczenia dotyczy unieważnienia umowy. Nadpłata wystąpi wtedy, gdy będzie różnica pomiędzy tym co bank wypłacił, a tym co wpłacili już kredytobiorcy. Lepszym rozwiązaniem niż spłata całości kredytu frankowego albo jego nadpłata jest skierowanie sprawy do sądu i pozwanie banku. Kancelaria frankowa Bielsko Biała z chęcią dokona analizy umowy oraz policzy jakie kwoty są do odzyskania.

Jak policzyć nadpłatę dla kredytu frankowego

Wysokość nadpłaty oblicza się poprzez ustalenie wysokości raty, jaką by płacił kredytobiorca, gdyby umowa była uczciwa. Kolejnym krokiem jest obliczenie różnicy pomiędzy sumą wszystkich rat, a kwotą już wpłacona. Kwota nadpłaty wyliczona według raty w złotówkach ze stawką libor uzależniona jest od daty wzięcia kredytu, długości okresu kredytowania, wysokości rat.

Na czym polega nadpłata kredytu?

W przypadku wielu kredytów nadpłata jest bardzo korzystnym rozwiązaniem, bo obniża ona kapitał, od którego są naliczane odsetki, tak w przypadku kredytów frankowych nie jest to dobry krok. W aktualnej sytuacji, gdy kurs franka jest bardzo wysoki specjaliści nie polecają nadpłacać kredytów. Przy takiej nadpłacie zyskuje nie kredytobiorca a bank. Kredyt frankowy można nadpłacać, gdy kurs jest niski i są przewidywania na jego wzrost.

Zobacz również: Ile kosztuje prawnik w sprawie frankowej?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Skontaktuj się z nami