Jak odrzucić spadek 2023?

Jak odrzucić spadek 2023?

Z chwilą śmierci spadkodawcy spadkobierca ustawowy nabywa z mocy prawa spadek. W terminie 6 miesięcy od momentu, w którym dowiedział się o powołaniu do spadku powinien złożyć oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku. Przyjąć spadek można wprost, co oznacza przyjęcie spadku bez ograniczenia odpowiedzialności za długi spadkowe. Spadkobierca przyjmuje majątek, ale także wszystkie długi. Drugą opcją przyjęcia spadku jest przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza, co oznacza, że odpowiedzialność za długi spadkodawcy są tylko do wartości tego co wchodzi w skład majątku. Jeśli spadkodawca nie chce przyjąć spadku zgodnie z powyższymi opcjami, wtedy odrzuca spadek w całości. Dokonuje się to przed sądem właściwym dla miejsca zamieszkania osoby składającej oświadczenie lub dowolnym notariuszem.

Sprawdź: Prawo spadkowe Bielsko-Biała

Jak odrzucić spadek w sądzie

Odrzucenie spadku może nastąpić jedynie po śmierci spadkodawcy. W sytuacji odrzucenia spadku, spadek ten przechodzi na kolejnych zstępnych spadkobiercy.  W terminie 6 miesięcy od otwarcia spadku w celu odrzucenia spadku należy złożyć przed sądem rejonowym oświadczenie o odrzuceniu spadku ustnie lub na piśmie z podpisem urzędowo poświadczonym. Takiego oświadczenia nie można składać pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu, a także nie można go odwołać. Spadek może odrzucić zarówno spadkobierca ustawowy jak i testamentowy.

Do którego pokolenia dziedziczy się długi

Krąg spadkobierców ustawowych tworzą: zstępni (dzieci i wnuki), małżonek, rodzice, rodzeństwo, zstępni rodzeństwa, dziadkowie i zstępni dziadków. Zaliczamy do tej grupy na samym końcu gminę ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy oraz Skarb Państwa.

Odrzucenie spadku u notariusza i co dalej

Oświadczenie o odrzuceniu spadku można złożyć u dowolnego notariusza w Polsce. Do złożenia takiej czynności u notariusz potrzebny jest tylko akt zgonu spadkodawcy. Po złożeniu takiego oświadczenia nic więcej nie trzeba robić, gdyż pozostałymi czynnościami zajmuje się notariusz.

Czy odrzucenie spadku trzeba zgłosić do urzędu skarbowego?

Odrzucenie spadku nie wiąże się z nabyciem majątku, co powodowałoby powstanie obowiązku podatkowego, zatem przy odrzuceniu spadku nie ma obowiązku zgłaszania czynności do urzędu skarbowego.

 

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Skontaktuj się z nami