Jak odzyskać pieniądze z polisolokaty? Polisolokata odzyskanie środków

Jak odzyskać pieniądze z polisolokaty? Polisolokata odzyskanie środków

Bardzo wiele osób od 2010r. zawierało polisolokaty, które były przedstawiane przez różnych agentów ubezpieczeniowych czy przedstawicieli banków jako świetne produkty inwestycyjne, które miały przynosić ogromne zyski z zaoszczędzonych pieniędzy. Jednakże przy rezygnacji z polisolokaty Ubezpieczony nie otrzymał wartości rachunku, a kwotę wykupu pomniejszoną dodatkowo o opłatę likwidacyjną.  Na wstępie zajmiemy się wyjaśnieniem pojęcia polisolokata, czym jest polisolokata, a następnie podpowiemy czy i jak można odzyskać pieniądze z polisolokaty? 

Czym jest polisolokata?

Najprościej tłumacząc polisolokata to umowa ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (w skrócie UFK). Sąd Najwyższy w uchwale z 10.08.2018r. o sygn.akt III CZP 22/18, stwierdził, że umowa ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym stanowi “umowę mieszaną”, która zawiera element ochronny i element inwestycyjny.

Ubezpieczony, który zawarł taką umowę wpłacał albo składkę jednorazową, albo składkę płatną okresowo (miesięcznie, co kwartał, co pół roku itd), które miały być inwestowane przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe w różne fundusze inwestycyjne. Z rachunku ubezpieczonego w trakcie trwania umowy ubezpieczenia pobierano szereg przeróżnych opłat np. administracyjne, za zarządzanie, dystrybucyjne, operacyjne, za prowadzenie rachunku, a przede wszystkim opłaty likwidacyjne związane z wykupem częściowym lub całkowitym. 

Lista polisolokat:

 

Jak odzyskać pieniądze z polisolokaty

Jak odzyskać pieniądze z polisolokat? Polisolokata jak się wycofać? Jak wyjść z polisolokaty?

W momencie rezygnacji z umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowy funduszem kapitałowym, ubezpieczonemu zostaje wypłacona kwota wykupu, która stanowi wartość rachunku podstawowego, pomniejszona o opłatę likwidacyjną. W większości umów opłaty te wynosiły 50%, 70% a nawet 100% zgromadzonych funduszy. Często opłata likwidacyjna była nazwana w taki sposób, że nie możliwe było zrozumienie mechanizmu jej działania.

Więcej na temat opłat likwidacyjnych będzie w kolejnym wpisie. W przypadku wielu polisolokat możliwe jest dążenie do unieważnienia umowy. W takiej sytuacji Ubezpieczony może domagać się zwrotu wszystkich wpłaconych składek bez potrącania jakichkolwiek dodatkowych opłat. 

Czytaj również: jak odzyskać opłatę likwidacyjną?

Jak można odzyskać zainwestowane środki pieniężne i opłatę likwidacyjną? Rezygnacja z polisolokaty.

Najlepiej powierzyć swoją sprawę specjalistom, którzy posiadają wiedzę z zakresu odszkodowań oraz doświadczenie w podobnych sprawach.  Adwokat może Cię reprezentować w  negocjacjach z ubezpieczycielem, a także w przypadku ewentualnego powództwa sądowego. Nasza kancelaria polisolokaty obsługuje z dużą skutecznością już od kilku lat. Analizujemy umowy pod względem nieważności oraz pod kątem występowania postanowień niedozwolonych. Najpierw składamy do towarzystwa pisemne wezwanie w celu odzyskania nienależnie zatrzymanych środków z polisolokaty. W wezwaniu wyjaśniamy czemu opłata została bezpodstawnie pobrana.

Zdarza się, że ubezpieczyciel dobrowolnie po otrzymaniu wezwania oddaje zatrzymane środki pieniężne. Jeśli jednak towarzystwo nie zwróci żądanej kwoty, wtedy dochodzimy jej zwrotu na drodze sądowej. 

Na koniec warto podkreślić jeszcze raz, że wszyscy posiadacze polisolokat mogą liczyć na zwrot pobranych pieniędzy z tytułu opłaty likwidacyjnej, dlatego lepiej nie zwlekać i zwrócić się do  Adwokat Bielsko Biała, który pomoże Ci ze wszystkimi sprawami związanymi z polisolokatami. Zapraszamy do kontaktu.

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Skontaktuj się z nami