Jak ogłosić upadłość konsumencką

Jak ogłosić upadłość konsumencką

Co to jest upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka uregulowana jest w ustawie o prawie upadłościowym. Upadłość konsumencka dotyczy tylko osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej, a stały się niewypłacalne i chcą się oddłużyć. Jest to postępowanie sądowe mające na celu spłatę wierzycieli i/lub umorzenie części lub całości długów. Osoba fizyczna staje się niewypłacalna, gdy jego zarobki nie są w stanie pokryć wszystkich zaciągniętych zobowiązań w postaci kredytów i pożyczek.

Sprawdź również: adwokat Bielsko

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej, syndyk zajmuje wynagrodzenie za pracę (ale tylko do 50% wysokości, pozostawiając resztę na utrzymanie i zaspokojenie codziennych potrzeb życiowych), środki pieniężne w banku i w gotówce. Syndyk dokonuje również sprzedaży mieszkania, domu, ruchomości w postaci samochodu/motocykla. Nie można jednak sprzedać niezbędnych rzeczy codziennego użytku (np. pralki, lodówki). W przypadku sprzedaży mieszkania upadły musi przenieść się do innego lokalu. Ze sprzedaży nieruchomości dostaje środki w kwocie pokrywającej najem za okres od 12 do 24 miesięcy.  

Ile trwa upadłość konsumencka bez majątku?

Gdy dłużnik nie posiada żadnego majątku, nie ma źródła dochodu to jest to upadłość konsumencka bez majątku. We wniosku o upadłość należy dokładnie opisać stan faktyczny, wyjaśnić jak doszło do utraty majątku itd. W sytuacji nie posiadania majątku od wpływu wniosku do wydania przez sąd orzeczenia może minąć około 3 miesięcy, jednak całe postępowanie upadłościowe będzie trwało znacznie dłużej.

Upadłość konsumencka ile trwa?

Czas trwania postępowania sądowego o upadłość konsumencką zależy od stanu faktycznego, w którym znajduje się dłużnik. Może to trwać nawet do 5-7 lat. Wszystko zależy od majątku, który posiada dłużnik.

Wniosek o upadłość konsumencką

Wniosek o upadłość konsumencką do sądu może być złożony przez dłużnika i w określonych przypadkach przez wierzyciela. Sprawy o ogłoszenie upadłości rozpoznaje sąd upadłościowy w składzie trzech sędziów zawodowych. Sądem upadłościowym jest sąd rejonowy – sąd gospodarczy. Wniosek o upadłość konsumencką składa się na gotowym formularzu, w którym podaj się m.in. dane dłużnika, wykaz majątku z szacunkową wyceną, wysokość posiadanych środków pieniężnych w gotówce, listę wierzycieli oraz dokumenty potwierdzające istnienie długów.

 

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Skontaktuj się z nami