Jak unieważnić kredyt frankowy w 2024 roku?

Jak unieważnić kredyt frankowy w 2024 roku?

Wielu kredytobiorców zastanawia się, czy warto unieważnić kredyt we frankach w 2024 roku? A także, czy nadal można unieważnić kredyt we frankach w 2024? Przeanalizujmy, jakie są obecne procedury unieważnienia kredytu we frankach.

Czy unieważnienie kredytu we frankach jest nadal możliwe w tym roku?

Najnowsze informacje na temat unieważnienia umowy kredytowej we frankach dotyczą długo oczekiwanej uchwały Sądu Najwyższego. Unieważnienie kredytu frankowego 2024 jest możliwe, a sam proces unieważnienia kredytu we frankach w 2024 roku powinien być nawet o wiele szybszy, niż w latach wcześniejszych. A wszystko dzięki uchwale podjętej dnia 25 kwietnia 2024 roku przez Izbę Cywilną Sądu Najwyższego – tj. III CZP 25/22. Czy zmieniły się przepisy dotyczące unieważnienia kredytu frankowego w 2024 roku?

Nowe wytyczne dotyczące unieważnienia kredytu we frankach

Prawne aspekty unieważnienia kredytu hipotecznego w aktualnym roku nadal obejmują przepisy, o których mowa w Kodeksie Cywilnym w art. 385 § 1., tj. że podstawą unieważnienia umowy kredytu we frankach są klauzule abuzywne, czyli niedozwolone postanowienia umowne. Umowy bowiem nie mają charakteru wiążącego dla konsumenta, jeżeli kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami lub rażąco naruszając jego interesy. 

Jednakże dzięki wspomnianej uchwale Sądu Najwyższego, powinny nastąpić wyraźnie zmiany w procedurze unieważniania kredytu frankowego w bieżącym roku. 

Z uchwały III CZP 25/22 wynika jasno, że klauzule niedozwolone (abuzywne) w umowach frankowych nie mogą być zastępowane innymi klauzulami. 

A jeśli w umowie frankowej, w wyniku usunięcia niedozwolonej klauzuli powstała luka, która uniemożliwia określenie wiążącego strony kursu waluty obcej – to umowę taką należy uznać za w całości nieważną.

Izba Cywilna SN uważa też, że bank nie ma prawa żądać od drugiej strony umowy żadnej rekompensaty za to, że ta druga obracała bezumownie jego pieniędzmi. Aktualne przepisy dotyczące unieważnienia kredytu w obcej walucie obejmują zatem zmiany bardzo korzystne dla frankowiczów.

Jakie są dostępne opcje dla osób chcących unieważnić kredyt frankowy w 2024 roku? 

Należy złożyć pozew do sądu – w tej kwestii nie ma żadnych większych zmian. Uchwała SN stanowi jedynie wytyczną ujednolicając orzecznictwo sądów dotyczące unieważnienia umów o franki.

Jakie należy podjąć kroki do unieważnienia kredytu frankowego w obecnym roku?

Które dokumenty są potrzebne do unieważnienia kredytu hipotecznego w 2024? Unieważnienie kredytu we frankach niezmiennie zacząć należy od uzyskania zaświadczenia z banku ze szczegółami dotyczącymi spłaty kredytu. Następnie trzeba dokonać analizy dokumentów kredytowych, w tym przede wszystkim umowy i wyszukać w niej klauzule niedozwolone.

W dalszej kolejności, na podstawie dowodów, przepisów prawa i orzecznictwa należy sporządzić pozew do sądu. Prawidłowo sporządzony pozew jest podstawą do korzystnego wyroku sądowego i dlatego warto powierzyć przygotowanie całości sprawy doświadczonym prawnikom. Zachęcamy do skorzystania z naszych usług w sprawach frankowych – kancelaria frankowa Bielsko Biała

Jak długo trwa proces unieważnienia kredytu frankowego w aktualnym roku?

Kolejna dobra informacja wynikająca z uchwały SN jest taka, że procesy frankowe w aktualnym roku powinny być krótsze, ponieważ sądy otrzymały wytyczne pozwalające na dużo sprawniejszą obsługę spraw frankowych.

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Skontaktuj się z nami