Jak wygląda sprawa o unieważnienie kredytu frankowego?

Sprawa o unieważnienie kredytu we frankach od A do Z

Czy warto walczyć o unieważnienie kredytu we frankach w sądzie? Sprawa o unieważnienie kredytu frankowego jest najbardziej radykalnym rozwiązaniem w problemie frankowym. Oznacza to, że umowa kredytowa jest traktowana tak, jakby nigdy nie została zawarta, nie wywołując żadnych skutków prawnych ani teraz, ani w przyszłości. Czy trudno jest podjąć kroki do unieważnienia umowy kredytowej we frankach w sądzie?

Jak przebiega sprawa sądowa dotycząca kredytu frankowego?

Procedura sądowa dotycząca unieważnienia kredytu w obcej walucie zaczyna się od zebrania dokumentacji kredytu. Jakie dokumenty są potrzebne do prowadzenia sprawy sądowej o unieważnienie kredytu frankowego? 

Są to zwykle:

 • Kompletna umowa kredytu frankowego wraz z załącznikami 
 • Wszelkie załączniki do umowy kredytowej, w tym zwłaszcza:
  • harmonogram spłaty kredytu;
  • regulamin umowy lub ogólne warunki umowy;
  • numer księgi wieczystej, w której znajduje się hipoteka kredytowanej nieruchomości;
  • Ewentualne aneksy oraz porozumienia do umowy.
 • Zaświadczenie z banku o kredycie frankowym.
 • Inne wskazane przez prawnika dokumenty, które mogą pomóc w sprawie.

 

Po przygotowaniu materiałów do pozwu sporządzeniu pozwu, wniesieniu opłat następuje złożenie pozwu, a tym samym założenie przeciwko bankowi sprawy w sądzie.

Jakie są koszty i korzyści sprawy frankowej?

Koszty i korzyści związane z prowadzeniem sprawy sądowej o unieważnienie kredytu 

frankowego, to przede wszystkim koszty opłat sądowych i zaświadczeń (to okoł o 1.500 zł)oraz koszty obsługi prawnej. Jakie są koszty prowadzenia sprawy sądowej o unieważnienie kredytu frankowego? Kwoty uzależnione są od renomy kancelarii oraz zakresu sprawy i w każdym przypadku mogą być inne. Czy warto skorzystać z pomocy prawnika w sprawie unieważnienia kredytu hipotecznego? Zdecydowanie tak, specjalistyczna pomoc jest niezbędna do osiągnięcia pozytywnego wyniku sprawy

Korzyści ze sprawy natomiast znacznie przewyższają wszelkie poniesione koszty – bo wygrana sprawa frankowa może oznaczać dla frankowicza otrzymanie z banku nawet do kilkudziesięciu, a niekiedy i kilkuset tysięcy złotych nienależnie pobranych opłat w ramach kredytu o franki. Pozew sporządzony w kancelarii prawnej a zabezpieczać wszelkie roszczenia klienta, w tym do pozwu załączany jest zwykle wniosek o zabezpieczenie, czyli brak spłaty raty kredytu w czasie trwającego postępowania w sądzie.

Jakie są etapy procesu sądowego dotyczącego unieważnienia kredytu we frankach?

 • Po złożeniu pozwu w sprawie, sprawie nadawana jest sygnatura, a następnie przydzielany jest sędzia prowadzący postępowanie. 
 • Sąd dokonuje weryfikacji, czy pozew spełnia wszystkie warunki formalno-prawne, a także rozpatruje wniosek o udzielenie zabezpieczenia, jeśli został zawarty w pozwie.
 • Następnie sąd przesyła bankowi odpis pozwu, nakazując bankowi ustosunkowanie się do jego treści poprzez złożenie odpowiedzi. Zazwyczaj sąd wyznacza termin 30 dni na złożenie takiego pisma. 
 • Po zapoznaniu się z odpowiedzią banku, która często liczy powyżej stu stron wraz z załącznikami, sąd opcjonalnie może zobowiązać kredytobiorcę do udzielenia odpowiedzi na pismo banku. 

 

W dalszej kolejności sąd powinien wyznaczyć termin rozprawy. Wyznaczenie terminu rozprawy zależy od wielu czynników, głównie od ilości spraw zarejestrowanych w danym wydziale sądu oraz obciążenia referatu sędziego prowadzącego sprawę. Rozprawy w procesie frankowym pozwalają na przesłuchanie stron i ewentualnych świadków. A następnie po zakończeniu analizy dowodów w sprawie sąd wydaje wyrok I instancji.

Jak długo trwa proces sądowy w sprawie unieważnienia umowy kredytowej w walucie obcej?

Proces sądowy w sprawie unieważnienia kredytu we frankach może być długotrwały, ale skutki prawne unieważnienia umowy kredytowej we frankach w procesie sądowym powodują, że warto poczekać na pozytywny wyrok i unieważnić umowę we frankach.

Czy jest szansa na sukces w sprawie sądowej dotyczącej unieważnienia kredytu we frankach?

Czy sądy często orzekają o unieważnieniu umowy kredytowej we frankach? Decyzja frankowiczów o powierzeniu swojej sprawy ekspertom i zgłoszeniu roszczeń przeciwko bankowi może prowadzić do różnych wątpliwości, lecz obecnie nawet 99% spraw kończy się wyrokami korzystnymi dla frankowiczów, którzy korzystają z pomocy prawnej – Kancelaria frankowa Bielsko Biała. Zachęcamy do skorzystania z naszych usług od momentu podjęcia decyzji dotyczącej kredytu frankowego, aż do finalizacji sprawy z bankiem.

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Skontaktuj się z nami