Jak założyć spółkę z o.o.?

Jak założyć spółkę z o.o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest to jedna z najbardziej popularnych form spółek handlowych.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością co to?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to spółka prawa handlowego. Jest to jeden z rodzajów spółki kapitałowej. Spółka z o.o. działa w oparciu o przepisy kodeksu prawa handlowego. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością musi mieć własny kapitał wynoszący co najmniej 5 tysięcy złotych.

Spółka z oo co to?

Spółka z o.o. może być utworzona przez jedną lub wiele osób w każdym celu prawnie dopuszczalnym, chyba że ustawa stanowi inaczej. Spółkę z o.o. mogą założyć osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych, ale za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub osoby prawne. Nie może być jedynie założona przez inną już istniejącą jednoosobową spółkę z o.o. Natomiast w zarządzie takiej spółki mogą zasiadać tylko osoby fizyczne. Wspólnicy spółki z o.o. nie odpowiadają osobiście za zobowiązania spółki.

Jak założyć spółkę z oo?

Są dwa sposoby na założenie spółki z o.o. Można ją założyć tradycyjnie w formie umowy notarialnej lub przez internet.

Spółka z oo jak założyć?

Założenie spółki przed notariuszem wymaga ustalenia terminu wizyty w kancelarii oraz obecnością wszystkich wspólników lub ich pełnomocników. Sporządzenie umowy spółki u notariusza wymaga posiadania dokumentów tożsamości wspólników, danych wspólników, określenia czasu trwania spółki, określenia firmy i siedziby spółki, wysokości kapitału, podziału udziałów oraz określenia przedmiotu działalności tworzonej spółki. Założenie spółki przed notariuszem niesie za sobą konieczność poniesienia kosztów związanych z taksą notarialną, która jest zróżnicowana ze względu na wysokość kapitału zakładowego. Im wyższy kapitał, tym będzie wyższa taksa notarialna. Następnie założenie spółki wymaga dokonania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego oraz do ogłoszenia tego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Jak założyć spółkę zoo przez internet?

Założenie spółki z o.o. przez internet jest sposobem szybszym i tańszym. Do tej formy należy posiadać podpis elektroniczny lub dostęp do konta epuap. Pierwszym krokiem do założenia spółki z o.o. przez internet jest założenie konta na stronie ems.ms.gov.pl. W kolejnych krokach należy wprowadzić wszystkie wymagane dane, dzięki którym system wygeneruje potrzebne wnioski. Na samym końcu należy dokonać opłat. W ciągu 24 godzin od złożenia wniosku nowa spółka jest zarejestrowana.

Przeczytaj więcej na podstronie Kancelaria prawa gospodarczego Bielsko-Biała

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Skontaktuj się z nami