Jak zamknąć jednoosobową działalność gospodarczą?

Przestępstwa narkotykowe

Zamknięcie jednoosobowej działalności gospodarczej nie jest trudne. Po zaprzestaniu świadczenia usług lub sprzedawania towarów należy zgłosić zakończenie działalności. Firmę można zamknąć na kilka sposobów. Pierwszy sposób to zgłoszenie wniosku o wykreślenie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w terminie 7 dni od zaprzestania działalności przez internet. Drugi sposób to osobista wizyta w urzędzie miasta lub gminy. Ostatnia możliwość to wysłanie pocztą wypełnionego wniosku o wykreślenie, ale wtedy podpis na wniosku musi być potwierdzony przez notariusza.

Sprawdź również: adwokat Bielsko

Czy można zamknąć działalność gospodarczą przez internet?

Zamknięcie firmy przez internet jest najłatwiejszym i najszybszym sposobem. Dokonuje się tego na stronie biznes.gov.pl, gdzie należy zalogować się przy pomocy profilu zaufanego lub e-dowodu. Wykreślenie z CEiDG jest usługą bezpłatną. Może to zrobić przedsiębiorca osobiście lub przez pełnomocnika, który posiada do tego stosowne uprawnienia.

Jak sprawdzić kiedy zamknąłem firmę?

Termin wykreślenie z CEiDG następuję w kolejnym dniu roboczym po dniu wysłania wniosku online, po dniu złożenia wizyty w urzędzie lub po dniu doręczenia wniosku do urzędu przez pocztę. Informacja o zamknięciu firmy zostaje przesłana automatycznie do Urzędu Skarbowego, do Głównego Urzędu Statystycznego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Jakie dokumenty do urzędu skarbowego przy likwidacji działalności?

Do Urzędu Skarbowego należy złożyć osobno formularz PIT 16Z jeśli opłaca się podatek w formie karty podatkowej. Jest to dokument – oświadczenie podatnika zawierające dzień zakończenia działalności opodatkowanej kartą podatkową.

Kiedy najlepiej zamknąć działalność gospodarczą?

Zakończenie prowadzenia działalności gospodarczej to poważna decyzja, która powinna być dobrze przemyślana. Decyzję taką należy podjąć, jeśli firma nie przynosi w ogóle zysku lub generuje koszty zdecydowanie wyższe niż przychód. Podobna sytuacja, gdy firma przynosi bardzo mały zysk, który pozwala pokryć jedynie bieżące wydatki, ale brak jest możliwości dalszego rozwoju.   

Kiedy zamknąć działalność żeby nie płacić ZUS?

Zamknięcie działalności w pierwszy dzień miesiąca, spowoduje, że przedsiębiorca nie będzie musiał opłacać składek społecznych i zdrowotnych za cały miesiąc.

Sprawdź również: kancelaria prawa-gospodarczego Bielsko-Biała

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Skontaktuj się z nami