Jaka jest kara za groźby karalne?

Jaka jest kara za groźby karalne?

Groźba karalna została zdefiniowana w kodeksie karnym w art. 190, który brzmi „Kto grozi innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub szkodę osoby najbliższej, jeżeli groźba wzbudza w zagrożonym uzasadnioną obawę, że będzie spełniona, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.”

Powyższy przepis wskazuję, że osoba, która grozi innej osobie popełnieniem przestępstwa ponosi odpowiedzialność karną. Jeśli zatem sprawca, grozi innej osobie popełnieniem wykroczenia, czy też naruszeniem reguł prawa cywilnego nie będzie ponosił odpowiedzialności z tego przepisu. Groźba karalna może dotyczyć realizacji przestępstwa na szkodę danej osoby lub osoby dla niej najbliższej. Sprawcą przestępstwa może być jedna osoba albo grupa osób, nie musi tego robić nawet osobiście, ale musi mieć bezpośredni wpływ na podejmowane działanie sprawcy.

Jak udowodnić groźby karalne?

Bardzo ważnym elementem przypisania sprawcy przestępstwa groźby jest spowodowanie uzasadnionej obawy u pokrzywdzonego, że dana groźba może być spełniona. Liczy się sam fakt możliwości spełnienia groźby – przekonanie pokrzywdzonego, że może dojść do jej realizacji, bez względu czy rzeczywiście mogłoby to nastąpić czy nie.

Groźby karalne przykłady

Przestępstwo groźby karalnej może być popełnione jedynie umyślnie. Należy wykazać, że sprawca posiadał motyw, żeby grozić pokrzywdzonemu. Groźbę można wyrazić w różnych sposób. Może być groźba słowna, pisemna lub przez wykonanie jakiegoś gestu.

Jaka jest kara za groźby karalne? Ile można dostać za groźby karalne?

Przewidziana kodeksem kara za groźbę to grzywna, ograniczenie wolności bądź pozbawienie wolności do lat dwóch.

Zgłoszenie groźby na policje

Przestępstwo groźby karalnej zgodnie z §2 ścigane jest na wniosek pokrzywdzonego. Żadne organy ścigania bez inicjatywy poszkodowanego nie mogą podejmować czynności w związku z podjęciem postępowania.  W sprawach związanych z prawem karnym pomoże Łukasz Hałatek adwokat Bielsko.

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Skontaktuj się z nami