Kancelaria Prawa Gospodarczego
Bielsko-Biała

Nasza Kancelaria adwokacka Bielsko-Biała posiada długoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw oraz udzielaniu doraźnych porad prawnych z zakresu prawa gospodarczego. Odpowiadają one na bieżące i długofalowe problemy właścicieli firm – zarówno lokalnych, jak i tych większych, o szerszym zasięgu. 

Wiedza oraz zaangażowanie prawników naszej kancelarii prawa gospodarczego w mieście Bielsko-Biała pozwalają nam świadczyć profesjonalną obsługę prawną przedsiębiorców. Wspieramy ich na każdym etapie prowadzenia działalności – na starcie oraz już w trakcie. Działamy szybko i skutecznie, a Klienci mogą  z zaufaniem powierzyć nam swoje sprawy.

Kancelaria adwokacka Bielsko - Biała

Co to jest prawo gospodarcze i jakimi problemami się zajmuje?

Prawo gospodarcze nie jest  szczegółowo określoną przez przepisy dziedziną prawa, jak na przykład “prawo spadkowe”. Można powiedzieć, że posługiwanie się terminem “prawo gospodarcze” ma jedynie ułatwić stosowanie i rozumienie części norm prawnych, które odnoszą się do podmiotów prawa gospodarczego, którymi – poza przedsiębiorcami – są również ich kontrahenci. Ci z kolei mogą występować zarówno w roli osoby fizycznej, jak i prawnej. Według nauki prawa, prawo gospodarcze reguluje stosunki pomiędzy państwem, osobami prawnymi oraz osobami fizycznymi (konsumentami).

Jakie są źródła prawa gospodarczego?

Prawo gospodarcze w Polsce kształtuje Konstytucja, ustawy, rozporządzenia oraz ratyfikowane umowy międzynarodowe. Do najważniejszych źródeł tego prawa należy zaliczyć Kodeks Spółek Handlowych, Ustawę o swobodzie działalności gospodarczej, Ustawę Prawo upadłościowe i naprawcze czy Ustawę o przedsiębiorstwach państwowych. 

Prawo Gospodarcze Bielsko-Biała
Kontakt

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Skontaktuj się z nami

Kancelaria prawa gospodarczego Bielsko-Biała – w czym pomagamy?

Prawo gospodarcze to nieustannie zmieniająca się dziedzina prawa, w której niezwykle ważne jest nie tylko obycie z normami prawa regulującymi sprawy z tego zakresu, ale również znajomość aktualnie panujących trendów i praktyk. Właśnie dlatego nasi eksperci ds. prawa gospodarczego nieustannie aktualizują swoją wiedzę i doświadczenie – zarówno w teorii, jak i w praktyce. 

W ramach tej specjalizacji, nasza kancelaria ds. gospodarczych zajmuje się m.in:

 • Fachowym doradztwem przy zakładaniu działalności gospodarczej (jaką formę wybrać, aby była ona jak najbardziej optymalna dla profilu przedsiębiorstwa);
 • Przeprowadzaniem rejestracji przedsiębiorców/firm (w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (CEIDG) oraz w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS);
 • Uzyskaniem dla Klientów numerów REGON i NIP;
 • Kierowaniem przeciwko dłużnikom roszczeń o zapłatę;
 • Wszczynaniem i egzekwowaniem roszczeń dotyczących naruszenia dobrego imienia firmy;
 • Analizą umów, w których firma jest jedną ze stron;
 • Przeprowadzaniem zmian w strukturach firmy;
 • Pomocą prawną w zakresie tworzenia umów, kontraktów, wewnętrznych regulaminów;
 • Sporządzaniem projektów dokumentów (uchwał, zarządzeń, porozumień wspólników oraz umów o współpracy);
 • Fachowym doradztwem dla pracodawców w zakresie ich stosunków z pracownikami i sporządzaniem dokumentów pracowniczych;
 • Sporządzaniem projektów umów handlowych;
 • Doradztwem przy realizacji przekształceń organizacyjnych podmiotów (połączenie, podział, zmiana formy działalności),
 • Doradztwem przy transakcjach zbycia/nabycia udziałów/akcji, aktywów oraz przy zbyciu przedsiębiorstwa;
 • Obsługą organów podmiotów gospodarczych (ich posiedzeń i zgromadzeń);
 • Tworzeniem i kompletowaniem dokumentacji transakcyjnej;
 • Występowaniem w imieniu Klienta o wydanie koncesji lub zezwoleń niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej;
 • Wsparciem Klienta w kontaktach biznesowych z kontrahentami. 

Czy prawo handlowe to to samo co prawo gospodarcze?

Prawo handlowe i prawo gospodarcze, choć posiadają pewien wspólny mianownik (regulują i odnoszą się do podmiotów, którymi są przedsiębiorcy), robią to w nieco inny sposób. Na czym polega zasadnicza różnica pomiędzy prawem handlowym i gospodarczym? 

W dużym skrócie można stwierdzić, że prawo gospodarcze reguluje funkcjonowanie gospodarki państwa i stosunków gospodarczych pomiędzy wszystkimi podmiotami, które mogą być podmiotem tych stosunków. W zdecydowanej większości przypadków będą to osoby fizyczne oraz osoby prawne. Prawo handlowe natomiast jest zespołem norm prawa prywatnego, który normuje organizację przedsiębiorców i czynności gospodarcze. Odnosi się zatem do wewnętrzych warunków działania i funkcjonowania firm.

Adwokat Prawo Gospodarcze Bielsko-Biała

Na koniec warto dodać, że prawo gospodarcze ma zdecydowanie szerszy zakres od prawa handlowego. Choć obie te dziedziny prawa mają wiele podobieństw, nie można postawić pomiędzy nimi znaku równości. Wynika to nie tylko z tradycyjnych podziałów stosowanych w nomenklaturze prawnej, ale również zakresu, jakim obejmują przedsiębiorców.