O KANCELARII

Kancelaria ADWOKACKA Bielsko-Biała

Kancelaria adwokacka Łukasza Hałatka działa z powodzeniem na rynku usług prawniczych w Bielsku-Białej od kilkunastu lat. Stanowi kontynuację chlubnych rodzinnych tradycji ojca założyciela – radcy prawnego i adwokata Wacława Hałatka.  

W swojej pracy przywiązujemy uwagę do szczegółów oraz łączymy długoletnie tradycje ze współczesnością. Nieustannie poszerzając swoją wiedzę prawniczą oraz doświadczenie, pomagamy Klientom rozwiązywać ich aktualne problemy natury prawnej. Dzięki teorii, którą przekładamy na praktykę, wskazujemy także, jak zapobiegać im w przyszłości. 

Posługujemy się prostym i zrozumiałym językiem, tłumacząc Klientom, jak naprawdę działa prawo. Żargon prawniczy i niezrozumiałe wyjaśnienia podczas współpracy odstawiamy na bok, i stosujemy go tylko wtedy, gdy to konieczne – np. reprezentując interesy Klienta jako pełnomocnik przed sądem.

Rozwód - jak się rozwieść w 2023 roku? Co warto wiedzieć?

Na jaką pomoc możesz liczyć z naszej strony? 

 • doradztwo przy zakładaniu działalności gospodarczej,
 • rejestracja firmy w CEIDG i KRS,
 • uzyskanie numeru REGON i NIP,
 • roszczenia o zapłatę,
 • naruszenia dobrego imienia firmy,
 • analiza umów,
 • zmiany w strukturach firmy,
 • tworzenie umów, kontraktów, wewnętrznych regulaminów,
 • projekty dokumentów,
 • połączenie, podział, zmiana formy działalności,
 • zbycie i nabycie udziałów i akcji spółek,
 • obsługa posiedzeń i zgromadzeń wspólników i akcjonariuszy,
 • negocjacje i kontakt biznesowy z kontrahentami.
 • rozwody i separacje,
 • podział majątku małżonków,
 • ustroje majątkowe małżonków (wspólność ustawowa, wspólność majątkowa rozszerzona, ograniczona, rozdzielność majątkowa, rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków),
 • alimenty na rzecz dzieci i najbliższych członków rodziny,
 • kontakty z dzieckiem,
 • ustalenie miejsca pobytu dziecka,
 • władza rodzicielska (ograniczenie, zawieszenie, pozbawienie),
 • ustalenie/zaprzeczenie ojcostwa,
 • ustalenie/zaprzeczenie macierzyństwa.
 • ustalenie kręgu spadkobierców ustawowych uprawnionych do dziedziczenia, 
 • obliczenie należnej kwoty zachowku,
 • ustalenie składników masy spadkowej (spadku),
 • dziedziczenie ustawowe,
 • testament,
 • wydziedziczenie i niegodność dziedziczenia,
 • sporządzanie pism procesowych,
 • reprezentacja Klienta przed sądem i innymi instytucjami.
 • fachowe porady prawne, 
 • sporządzanie pism procesowych (w tym prywatnych aktów oskarżenia), 
 • przygotowanie indywidualnej linii obrony, 
 • sporządzanie odpowiedzi na akty oskarżenia, wniosków dowodowych w sprawach karnych oraz innych dokumentów wymaganych przez prawo karne,
 • reprezentacja i obrona Klienta przed sądem i innymi organami wymiaru sprawiedliwości.
 • ustalenie i pomoc w wycenie składników majątku wspólnego,
 • porady prawne dostosowane do aktualnej sytuacji Klienta,
 • sporządzanie pism procesowych,
 • reprezentacji Klienta w trakcie rozpraw, mediacji i innych posiedzeń,
 • prowadzenie sprawy oraz wsparcie prawne na każdym jej etapie.
 • ustalenie nieważności umowy frankowej, 
 • odfrankowienie,
 • weryfikacja umowy kredytu frankowego pod kątem umieszczonych w niej postanowień niedozwolonych,
 • obliczenie wysokości roszczenia,
 • określenie żądań kierowanych do banku,
 • przygotowanie strategii procesowej dopasowanej do sytuacji Klienta,
 • reprezentacja Klienta na etapie sądowym i pozasądowym, również w negocjacjach z bankiem.
 • sprawy o stwierdzenie nieważności umowy polisolokaty,
 • zwrot nienależnie pobranej opłaty likwidacyjnej,
 • negocjacje z ubezpieczycielami i innymi instytucjami finansowymi,
 • sporządzanie pism procesowych,
 • reprezentacja Klienta w postępowaniu pozasądowym i sądowym.

 

 • szkody osobowe,
 • szkody rzeczowe,
 • odszkodowania,
 • odszkodowania powypadkowe,
 • zadośćuczynienia,
 • renty,
 • kwalifikacja roszczeń, których należy dochodzić w związku z zaistniałą szkodą,
 • dochodzenie roszczeń w imieniu poszkodowanych,
 • ustalenie podmiotu zobowiązanego do zapłaty odszkodowania,
 • określenie wysokości roszczenia,
 • prowadzenie postępowania o odszkodowanie,
 • przygotowywanie pism procesowych i dokumentacji,
 • reprezentacja w negocjacjach i rozmowach na etapie przedsądowym,
 • reprezentacja Klienta w sądzie.
 • doradztwo prawne w różnych dziedzinach związanych z prowadzeniem biznesu,
 • wsparcie prawne w kwestii zakładania spółek i ich obsługi prawnej,
 • prowadzenie transakcji z zakresu nabycia, sprzedaży udziałów, akcji spółek,
 • sporządzanie i opiniowanie umów, regulaminów i innych dokumentów,
 • reprezentacja Klientów w negocjacjach z kontrahentami,
 • uzyskanie pozwoleń, zezwoleń, zgód, koncesji i licencji,
 • uzyskanie zezwoleń na pracę, wiz z prawem do pracy oraz kart pobytu czasowego i stałego,
 • windykacja należności,
 • uzyskiwanie odszkodowań,
 • obsługa posiedzeń i zgromadzeń organów spółek.