Kim jest adwokat i czym się zajmuje?

Kim jest adwokat i czym się zajmuje?

Adwokat to jeden z najstarszych zawodów. Zajmuje się on obroną osób oskarżonych w sporach sądowych i nie tylko. W Polsce aby zostać adwokatem należy uzyskać stosowne wykształcenie oraz uprawnienia do wykonywania zawodu w drodze egzaminu państwowego kończącego przygotowanie zawodowe tzw. aplikację.

Adwokat, czym się zajmuje

Praca adwokata polega na udzielaniu porad prawnych w odniesieniu do przepisów prawa, jak również występowania w imieniu klienta przed sądem i innymi organami.

Aby wykonywać ten zawód trzeba być niezwykle elokwentnym i dyplomatycznym. Podstawowym narzędziem pracy adwokata jest sposób wysławiania się i operowania argumentami. Jest to praca nie do końca biurowa, gdyż adwokat Bielsko Biała pracuje zarówno w kancelarii prawnej jak też uczestniczy w rozprawach w sądach.

By zostać adwokatem trzeba przede wszystkim skończyć studia prawnicze oraz tzw. aplikację adwokacką. Dopiero po około siedmiu latach intensywnej nauki można myśleć o praktyce w zawodzie. Jako początkujący adwokat warto wybrać sobie specjalizację w danej dziedzinie prawa. Nie sposób być dobrym adwokatem od wszystkiego, za to można się wyspecjalizować w sprawach rodzinnych, prawie karnym, czy prawie pracy itd.

Po poradę do adwokata

Adwokat na podstawie przedstawionej sytuacji, dokumentów, pism może wyświetlić nam sytuację jak się prezentuje pod kątem prawnym, jakie mamy możliwości rozwiązania sporu, co możemy zrobić, aby uniknąć kary, odpowiedzialności itp. Ciekawą stroną pracy adwokata jest konieczność znalezienia pozytywnych i korzystnych rozwiązań również dla osób winnych zarzucanego im czynu zagrożonego karą. To trudne zadanie, jednak adwokat ma obowiązek w każdej sytuacji bronić swojego klienta, wyszukując interpretacje przepisów i rozmaite triki prawne, luki w przepisach. 

Dużą rolę w skuteczności, czyli wygrywanych sprawach pełni umiejętność argumentacji, dar przekonywania, szybkiej analizy i dedukcji, wychwytywanie nieścisłości. Jednym z zadań adwokata jest przesłuchiwanie świadków stron na rozprawie sądowej. Wymaga to od adwokata umiejętności żonglowania faktami tak aby były korzystne dla klienta.

Ponadto do zadań adwokata należy sporządzanie pism procesowych na zlecenie klienta bądź w toku reprezentowania klienta w sprawie. To zaś wymaga rzetelności, kompetencji terminowości bowiem pisma w postępowaniu obowiązują terminy zawite. Brak odpowiedniej reakcji, aktywności ze strony adwokata, zaniechanie terminu może skutkować przegraniem sprawy i poważnymi negatywnymi konsekwencjami dla klienta. To zaś rzutuje na reputację adwokata i jego rynek klientów.

Zawód rodzinny to już przeszłość

Do niedawna zawód adwokata był kojarzony z rodzinnymi klanami. Obecnie nadal większą siłę przebicia mają adwokaci wywodzący się z rodzin prawniczych o znanych nazwiskach, jednak konkurencja nie próżnuje i zwłaszcza Internet otworzył rynek porad prawnych i usług adwokata online, przez co mają szanse zaistnieć adwokaci kompetentni, ale niekoniecznie należący do prawniczej rodziny. Również założenie i prowadzenie kancelarii adwokackiej stało się tańsze i bardziej osiągalne dzięki możliwości działalności zdalnej.

Sprawdź usługi jakie oferuje kancelaria adwokacka Bielsko Biała.

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Skontaktuj się z nami