Koszty przy podziale majątku

Koszty przy podziale majątku

Każdy rozwód niesie za sobą dodatkowe kwestie dotyczące podziału majątku. Oczywiście najlepiej jest, gdy między małżonkami jest zgoda i są w stanie dojść do porozumienia co do podziału wspólnego majątku. Problemy i większe wydatki związane z podziałem majątku zaczynają się, gdy pomiędzy małżonkami istnieje spór.  

Ile kosztuje podział majątku u adwokata?

Koszt za czynności adwokackie jest ustalany zawsze indywidualnie w zależności od stopnia skomplikowania sprawy oraz nakładu pracy adwokata. Ustalona stawka nie może być niższa niż stawka minimalna, która wynika z rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości dotyczącego opłat za czynności adwokackie.

Zgodnie z roz.2 §2 rozporządzenia stawki minimalne wynoszą przy wartości przedmiotu sprawy:

  1. do 500 zł – 90 zł;
  2. powyżej 500 zł do 1500 zł – 270 zł;
  3. powyżej 1500 zł do 5000 zł – 900 zł;
  4. powyżej 5000 zł do 10 000 zł – 1800 zł;
  5. powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 3600 zł;
  6. powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 5400 zł;
  7. powyżej 200 000 zł do 2 000 000 zł – 10 800 zł;
  8. powyżej 2 000 000 zł do 5 000 000 zł – 15 000 zł;
  9. powyżej 5 000 000 zł – 25 000 zł. 

W przypadku zgodnego wniosku małżonków -50% powyższych stawek. Należy podkreślić, że są to stawki minimalne, zatem trzeba liczyć się z tym, że wynagrodzenie adwokata będzie wyższe.

Ile kosztuje podział majątku?

Wniosek o podział majątku składa się do sądu rejonowego. Podstawową opłatą w sprawie o podział majątku jest opłata od wniosku, która wynosi 1000 zł, jeśli wniosek składa tylko jeden z małżonków. W przypadku wspólnego i zgodnego projektu podziału majątku to opłata od wniosku jest zmniejszana do kwoty 300 zł. Jeśli pomiędzy małżonkami istnieje spór to w trakcie postępowania na pewno będzie musiał być powołany biegły sądowy, aby ocenić wartość majątku małżonków. Sporządzenie opinii przez biegłego to koszt między 2000-3000 zł.

Kto płaci za sprawę o podział majątku?

Co do zasady opłaty za podział majątku ponoszą po równo obie strony postępowania. Jednakże to osoba składająca wniosek dokonuje opłaty w całości, która w orzeczeniu kończącym będzie prawdopodobnie uwzględniona do zwrotu połowy przez drugiego uczestnika. Inne opłaty takie jak opinie biegłych będą rozliczane na bieżąco poprzez wpłaty zaliczek bądź także w orzeczeniu kończącym po równo na obie strony. Jeśli jedna ze stron jest w bardzo trudnej sytuacji materialnej ma możliwość złożenia wniosku o zwolnienie od ponoszenia kosztów sądowych ze względu na swoją sytuację finansową. Wniosek należy uzasadnić i załączyć wszystkie dowody potwierdzające aktualną sytuację finansową.

Kto ponosi koszty notarialne przy podziale majątku?

Koszty notarialne przy podziale majątku określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości i w odróżnieniu od stawek adwokackich stawki notarialne są podane w najwyższej wartości. Koszty ponoszą obie strony po równo. Zgodnie z roz.1 §3 rozporządzenia maksymalne stawki notarialne wynoszą:

1) do 3.000 zł – 100 zł;
2) powyżej 3.000 zł do 10.000 zł – 100 zł + 3 % od nadwyżki powyżej 3.000 zł;
3) powyżej 10.000 zł do 30.000 zł – 310 zł + 2 % od nadwyżki powyżej 10.000 zł;
4) powyżej 30.000 zł do 60.000 zł – 710 zł + 1 % od nadwyżki powyżej 30.000 zł;
5) powyżej 60.000 zł do 1.000.000 zł – 1.010 zł + 0,4 % od nadwyżki powyżej 60.000 zł;
6) powyżej 1.000.000 zł do 2.000.000 zł – 4.770 zł + 0,2 % od nadwyżki powyżej 1.000.000 zł;
7) powyżej 2.000.000 zł – 6.770 zł + 0,25 % od nadwyżki powyżej 2.000.000 zł, nie więcej jednak niż 10.000 zł, a w przypadku czynności dokonywanych pomiędzy osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn nie więcej niż 7.500 zł.

 

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Skontaktuj się z nami