Kredyt denominowany a indeksowany

kredyt denominowany a indeksowany

Kredyty walutowe możemy podzielić na dwa rodzaje kredyty denominowane i kredyty indeksowane. Kredyt walutowy to kredyt wyrażony w obcej walucie. W Polsce kredyty walutowe były udzielane we franku szwajcarskim, euro lub dolarach amerykańskich. Aktualnie kredyty walutowe są udzielane tylko tym kredytobiorcom, którzy zarabiają w danej walucie.

Co to jest kredyt denominowany?

Kredyt denominowany był określony w walucie obcej. Wysokość wypłaconej kwoty kredytu zależała zatem od wysokości kursu franka szwajcarskiego w dniu wypłaty. Kredytobiorca, który wnioskował o daną kwotę w dniu wypłaty mógł otrzymać kwotę niższą lub wyższą niż wnioskowana ze względu na kurs franka szwajcarskiego.

Jaka jest różnica między kredytem indeksowanym a denominowanym?  

W przypadku umów o kredyt hipoteczny we franku szwajcarskim banki rzadziej decydowały się udzielać kredytów denominowanych niż indeksowanych. Różnica pomiędzy nimi polegała między innymi na tym, że w kredycie denominowanym kwota zobowiązania była wyrażona w walucie obcej, a wypłata była dokonywana w walucie polskiej. Kredytobiorca nie był świadomy jaką kwotę otrzyma, bo przeliczenie było oparte na bankowych tabelach kursu walut. Natomiast w kredycie indeksowanym kwota kredytu jest określona w walucie polskiej, kredyt zostaje wypłacony w walucie polskiej natomiast zadłużenie określa się w walucie obcej.

W jakiej walucie wypłacany jest kredyt denominowany?

Kredyt denominowany był wypłacony w złotówkach, aczkolwiek jego wysokość była cały czas określana w walucie obcej. Kredytobiorca nie wiedział jaka kwota zostanie mu wypłacona, gdyż to zależało od kursu waluty.

Na czym polega mechanizm indeksacji?

Kredyt indeksowany do obcej waluty (franka szwajcarskiego) to kredyt, w którym wypłacony kapitał kredytobiorcy został wyrażony w PLN, a w wysokość zobowiązania i poszczególnych rat uzależniona jest od kursu waluty w danym dniu. Oznacza to, że bank dokonuje przeliczenia zobowiązania na obcą walutę. Indeksacja odbywała się po kursie nieznanym kredytobiorcom, a całe ryzyko związane z kursem walut ponosi jedynie kredytobiorca.

Umów się na spotkanie z adwokat bielsko, który przeanalizuje twoją umowę pod względem abuzywności postanowień, określenia czy umowa o kredyty jest denominowana czy indeksowana oraz pod względem unieważnienia całej umowy.

 

 

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Skontaktuj się z nami