Kredyt frankowy – uzasadnienie wyroku

Kredyt frankowy - uzasadnienie wyroku

Już ponad 90% wszystkich spraw frankowych prowadzonych przed polskimi sądami kończy się wyrokiem korzystnym dla frankowiczów. Jednakże wygrana przed sądem I instancji, to czasami dopiero połowa drogi do odzyskania nadpłaconych środków

W zasadzie w każdym przypadku przegranej sprawy bank ma prawo do złożenia apelacji i skierowania sprawy do II instancji sądu, co znacznie wydłuża procesy frankowe.

Analogicznie, w przypadku przegrania sprawy z bankiem, każdy frankowicz ma prawo złożyć apelację od niekorzystnego wyroku. 

Apelację wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok, w terminie dwutygodniowym od doręczenia stronie skarżącej wyroku z uzasadnieniem. To oznacza, że sam wyrok nie wystarczy. Do złożenia apelacji niezbędne jest uzasadnienie wyroku.

Kredyt frankowy – wniosek o uzasadnienie wyroku

Każda ze stron postępowania ma prawo złożyć do sądu wniosek o uzasadnienie wyroku. Wniosek przed złożeniem należy opłacić, opłata wynosi 100 zł i uiszczana jest na rachunek sądu, który wydał wyrok.

Wniosek o uzasadnienie wyroku należy złożyć w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyroku, a w przypadku wydania orzeczenia na posiedzeniu niejawnym w terminie 7 dni od dnia doręczenia stronie orzeczenia.  

Przekroczenie tego terminu uniemożliwia późniejsze zaskarżenie wyroku. 

Jak długo czeka się na uzasadnienie wyroku?

Co do zasady sąd powinien sporządzić uzasadnienie wyroku w terminie dwóch tygodni od dnia wpływu wniosku do sądu. A jeżeli wniosek był dotknięty brakami – od dnia usunięcia tych braków

Niestety w niektórych przypadkach okres ten zostaje wydłużony z powodu wielu spraw w sądzie. 

Ile się czeka na uzasadnienie wyroku w przypadku dużego obłożenia sądu? Zdarza się, że jest to okres nawet kilku miesięcy od dnia wydania wyroku. 

Złożenie wadliwego wniosku, brak opłaty lub przekroczenie terminu na złożenie wniosku do sądu spowodować może natomiast brak uzasadnienia i uprawomocnienie się wyroku

Działając samodzielnie frankowicz naraża się na liczne pułapki w procesie sądowym, z tej przyczyny bardzo ważna jest pomoc prawna, w kancelaria frankowa bielsko-biała obsługujemy całość procesów frankowych, a także przygotowujemy wnioski o uzasadnienie, i monitorujemy terminy obowiązujące w sądzie. W razie potrzeby podejmujemy działania zmierzające do jak najszybszego rozpoznania przez sąd wniosków banków o sporządzenie i wydanie uzasadnienia wyroków.

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Skontaktuj się z nami