Kredyt indeksowany do waluty obcej

Kredyt indeksowany do waluty obcej - co warto wiedzieć?

Kredyt indeksowany do waluty obcej to kredyt zaciągnięty w walucie polskiej, ale obliczany na podstawie kursu waluty obcej, na przykład euro lub franka. 

W Polsce mechanizm kredytu indeksowanego do waluty obcej polega na tym, że kwota, na którą zawieramy umowę podana jest co prawda w złotówkach – ale kredyt jest indeksowany wobec innej waluty.

W kredycie indeksowanym do waluty obcej w bankach w Polsce obowiązują zasady:

  • wysokość raty kredytu uzależniona jest od kursu obcej waluty,
  • kredyt wypłacany jest i spłacany w złotówkach,
  • to kredytobiorca ponosi koszty przewalutowania raty,
  • oprocentowanie uzależnione jest od stóp procentowych w danej walucie.

Dla kogo kredyt indeksowany?

  • kredyt indeksowany jest rozwiązaniem dla osób, których dochody są walucie obcej,
  • kredyt indeksowany jest przeznaczony dla firm i instytucji,
  • kredyt indeksowany nie jest rekomendowany przez KNF osobom fizycznym, które zarabiają w złotówkach.

Kredyty indeksowane były korzystne kilkanaście lat temu, kiedy stawki LIBOR (tj. stawka na rynku międzybankowym) były korzystniejsze niż stawki WIBOR (stawka w Polsce). 

Wówczas kredyty indeksowane udzielane były na znacznie korzystniejszych warunkach niż kredyty hipoteczne w rodzimej walucie.

Obecnie kredyt indeksowany jest znacznie mniej popularny ze względu na istniejące ryzyko kursowe i tym samym niestabilność wysokości rat.

Wiele udzielonych we wcześniejszych latach kredytów indeksowanych posiadało w dokumentacji umownej niedozwolone klauzule przeliczeniowe (indeksacyjne) i klauzule ryzyka. Dziś tego rodzaju umowy kredytowe analizuje i podważa kancelaria frankowa.

Większość kredytobiorców nie rozumiała mechanizmu funkcjonowania kredytów indeksowanych i zaciągała zobowiązania w obcej walucie. 

Obecnie osoby fizyczne mają ograniczone szanse na otrzymanie tego rodzaju kredytu. KNF nie rekomenduje przyznawania ich konsumentom, którzy nie zarabiają w walucie obcej. Wyjątkiem są instytucje i przedsiębiorstwa.

Wprowadzone przez KNF zmiany w tym zakresie wynikały z problemów związanych z kredytami frankowymi i ze wzrostu kursu franków szwajcarskich. 

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Skontaktuj się z nami