Kredyty frankowe druga instancja

Kredyty frankowe druga instancja

Rozważając podjęcie sporu sądowego z bankiem, należy pamiętać, że postępowanie sądowe zazwyczaj nie kończy się na pierwszej instancji. To ile trwa sprawa frankowa w drugiej instancji? Apelacja w sprawach frankowych jak długo trwa?

Bank, przegrywając z frankowiczem w pierwszym procesie, może złożyć apelację od wyroku, co oznacza, że sprawa będzie ponownie rozpatrywana przez sąd drugiej instancji. 

Ważne jest, aby mieć na uwadze, że sąd drugiej instancji dokładnie przeanalizuje cały zgromadzony materiał dowodowy i oceni, czy wyrok był prawidłowy. Dla frankowiczów apelacja sprawa frankowa i skierowanie spawy do kolejnego sądu oznacza oczywiście wydłużenie całego procesu frankowego. Dlatego też wielu z kredytobiorców planując pozew frankowy zastanawia się: ile trwa druga instancja?

Ile czasu ma bank na złożenie apelacji?

Po wyroku sądu I instancji każda strona postępowania ma możliwość złożenia apelacji.

Do wniesienia apelacji konieczne jest najpierw złożenie wniosku do sądu o uzasadnienie wyroku. Wniosek o uzasadnienie wyroku należy złożyć w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia wyroku. Jeśli wyrok został wydany na posiedzeniu niejawnym, termin ten liczy się od daty doręczenia stronom orzeczenia. Nieprzestrzeganie tego terminu uniemożliwia późniejsze zaskarżenie wyroku.

Zazwyczaj oczekiwanie na uzasadnienie wyroku zajmuje około dwóch tygodni od złożenia wniosku do sądu. Jeśli jednak wniosek zawiera braki, termin ten liczy się od momentu ich usunięcia. Niestety, w niektórych sytuacjach ten okres może być wydłużony ze względu na dużą liczbę spraw frankowych w sądzie. 

W przypadku znacznego obłożenia sądu, oczekiwanie na uzasadnienie wyroku może potrwać nawet kilka miesięcy od daty wydania orzeczenia. Przez to apelacja w sprawach frankowych dodatkowo się wydłuża. Są to na szczęście już przypadki nieliczne. Poza tym w takiej sytuacji kancelaria frankowa bielsko-biała może zwracać się do sądu z pismem o przyspieszenie wydania uzasadnienia.

Po przygotowaniu uzasadnienia wyroku I instancji sąd przesyła je stronie, która złożyła wniosek o jego sporządzenie. Sprawy frankowe druga instancja wydłużają się ze względu na te terminy, czas dostarczenia dokumentów.

Dopiero od chwili otrzymania uzasadnienia przez stronę rozpoczyna się bieg terminu na złożenie apelacji. Ile czasu ma bank na odwołanie się od wyroku sądu? Ten termin wynosi 14 dni od daty dostarczenia uzasadnienia wyroku.

Ile czeka się na 2 instancję?

Strona, na którą złożono apelację, może odpowiedzieć na nią.  Termin na złożenie odpowiedzi wynosi dwa tygodnie od daty doręczenia stronie odpisu apelacji. Apelacja banku w sprawie frankowej będzie próbą podważenia wyroku, a zatem warto w odpowiedzi na apelację odpowiedzieć na zarzuty wysunięte przez bank. 

Sąd II instancji nie przeprowadza już tak szczegółowego postępowania dowodowego. Jego celem jest wyłącznie zbadanie zasadności oraz prawidłowości wydania wyroku przez sąd I instancji. 

Ile trwa druga instancja w sprawie Frankowej? Apelacja kredyt frankowy w II instancji to średnio około 9-12 miesięcy – w zależności od miejsca apelacji.

A ile trwa apelacja w Warszawie?

Oczekiwanie na wyrok sądu apelacyjnego w Warszawie może wynosić od ok. 12 do 24 miesięcy. Długość rozpatrywania sprawy apelacyjnej zależy jednak od ilości spraw w danym sądzie i sprawności sądów apelacyjnych, które są coraz bardziej przychylne kredytobiorcom.

Ważne jest zaznaczenie, że postępowanie apelacyjne nie jest tak złożone, jak w pierwszej instancji. Pozytywną informacją jest to, że istnieje duża szansa na to, że rozprawa apelacyjna, ustalona przez sąd drugiej instancji, będzie ostatnią i na niej zostanie ogłoszony wyrok sądu. Decyzja sądu drugiej instancji będzie już ostateczna i przy dobrym wyroku umowa frankowa powinna zostać unieważniona.

Co się dzieje po unieważnieniu umowy Frankowej?

Kiedy wyrok sądu wskazuje na to, że kredyt frankowy jest unieważniony – to umowa między bankiem a kredytobiorcą także jest uważana za nieważną.

Po unieważnieniu umowy frankowej kredytobiorca i bank muszą dokonać między sobą rozliczenia. Kredytobiorca zwraca bankowi otrzymany kapitał, a bank zwraca kredytobiorcy opłaty, takie jak odsetki i prowizje. 

Po uzyskaniu prawomocnego wyroku kredytobiorca zwraca się też do banku o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej kredytowanej nieruchomości.

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Skontaktuj się z nami