Kto dziedziczy spadek?

Kto dziedziczy spadek?

Dziedziczenie w polskim prawie odbywa się według dwóch sposobów: ustawowego lub testamentowego. Dziedziczenie ustawowe będzie miało zastosowanie, gdy spadkodawca nie pozostawił po sobie testamentu lub gdy spadkobiercy powołani w testamencie nie chcą lub nie mogą być spadkobiercami. Krąg spadkobierców ustawowych tworzą: zstępni (dzieci i wnuki), małżonek, rodzice, rodzeństwo, zstępni rodzeństwa, dziadkowie i zstępni dziadków. Zaliczamy do tej grupy na samym końcu gminę ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy oraz Skarb Państwa.

Sprawdź: Prawo spadkowe Bielsko-Biała

Jaka jest kolejność spadkobierców?

Wyróżniamy 5 grup spadkobierców:

  • 1 grupa to małżonek spadkodawcy, jego dzieci oraz ich zstępni,
  • 2 grupa to małżonek spadkodawcy, rodzice, rodzeństwo spadkodawcy oraz zstępni tego rodzeństwa
  • 3 grupa to dziadkowie spadkodawcy oraz zstępni dziadków spadkodawcy
  • 4 grupa – pasierbowie spadkodawcy
  • 5 grupa – gmina ostatniego miejsca zamieszkania oraz Skarb Państwa.

W jakich częściach dziedziczy się spadek?

Spadek dziedziczy się albo w całości albo w jego częściach. W częściach dziedziczy się gdy jest kilku spadkobierców lub, gdy część spadku jest odziedziczona w ramach testamentu.

Kto dziedziczy po bezdzietnej ciotce?

W przypadku śmierci bezdzietnej ciotki, spadek po niej będzie dziedziczony przez małżonka i jej rodziców (czyli spadkodawcy). Udział spadkowy rodzica spadkodawcy wynosi ¼ spadku, a małżonka połowę spadku. Jeśli ciotka nie miała męża ani dzieci to całość jej spadku przypada jej rodzicom. 

Kto dziedziczy po ojcu?

Do spadku po śmierci ojca powoływane są dzieci i żona, którzy dziedziczą w częściach równych, ale część żony nie może być mniejsza niż ¼ spadku. Takie samo dziedziczenie jest po śmierci żony, wtedy dziedziczy mąż i dzieci.

Kto dziedziczy gdy spadkobierca umiera?

Jeśli w trakcie postępowania spadkowego spadkobierca umrze, wtedy na jego miejsce wstępują kolejni spadkobiercy w kolejności jaka jest przewidziana w ustawie.

Kiedy dziedziczy rodzeństwo?

Rodzeństwo spadkodawcy dziedziczy w momencie, jeżeli jedno z rodziców spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku. Udział spadkowy przypada rodzeństwu w częściach równych.

Czy wnuki dziedziczą po dziadkach?

Tak, wnuki mogą wejść w dziedziczenie po dziadkach, jeśli ich rodzice nie dożyli otwarcia spadku, wtedy dziecko (czyli wnuk spadkodawcy) otrzymuje spadek.

Kto dziedziczy po rodzicach?

Spadek po rodzicach dziedziczą dzieci spadkodawcy samodzielnie. Każde z dziecka otrzymuje spadek w częściach równych. W przypadku dziedziczenia po rodzicach nie ma znaczenia czy dzieci pochodziły z małżeństwa czy ze związku pozamałżeńskiego. W przypadku jeśli dziecko nie dożyło otwarcia spadku, to jego udział dziedziczy jego dziecko, czyli wnuki spadkodawcy.

 

 

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Skontaktuj się z nami