Mobbing w pracy – czym jest i gdzie go złosić?

mobbing w pracy

W obecnych czasach coraz głośniej słyszy się o mobbingu w pracy. Zjawisko mobbingu, czyli przemocy psychicznej dotyka wielu pracowników, którzy niestety nie wiedzą gdzie szukać pomocy, gdzie zgłosić mobbing czy jakie są sposoby walki z mobbingiem.

Sprawdź również: adwokat Bielsko

Co to jest mobbing?

Mobbing jest to zjawisko polegające na prześladowaniu lub nękaniu podwładnego lub współpracownika w miejscu zatrudnienia. Słowo mobbing wywodzi się z języka angielskiego od słowa „mob” i oznacza natłok. Jest to zastraszanie, ośmieszanie oraz niesprawiedliwe traktowanie danego pracownika, w celu wywarcia na nim presji, strachu czy nawet uległości.

Zwalczanie mobbingu

Mobbing został uregulowany w kodeksie pracy w art. 94 (3). To na pracodawcę został nałożony obowiązek przeciwdziałania mobbingowi. Pracownik, który doznał mobbingu może dochodzić od pracodawcy zadośćuczynienia pieniężnego, a gdy wskutek mobbingu rozwiązał umowę o pracę może dochodzić odszkodowania.

Co to jest mobbing przykłady?

Mobbing w pracy może przejawiać się pojedynczym zachowaniem wobec pracownika bądź regularnym nękaniem. Możemy wyróżnić różne przykłady i formy mobbingu. Najczęściej spotykanym jest szantaż. W pracy objawia się zastraszaniem pracownika zwolnieniem lub degradacją na niższe stanowisko. Kolejnym przykładem jest przeszkadzanie w wykonywaniu obowiązków zawodowych, przejawia się to zatajeniem informacji, podawaniem błędnych danych, zrzucanie winy za niepopełnione błędy. Następnym rodzajem jest upokorzenie, ze względu na wygląd, zachowanie, orientację, pochodzenie. Wszelkiego rodzaju zachowania prześladowcze dążące do wzbudzenia niechęci całej grupy wobec jednego pracownika to kolejny rodzaj mobbingu polegający na izolacji społecznej.

Mobbing w pracy gdzie zgłosić? Czy mobbing w pracy można zgłosić na policję?

Mobbing w pracy dokonywany przez innych współpracowników należy najpierw zgłosić do pracodawcy. Jeśli nękanie pracownika jest dokonywane przez pracodawcę wtedy zgłasza się to do Państwowej Inspekcji Pracy. Prześladowanie w pracy można zgłosić również na policję czy do prokuratury.

Jak udowodnić mobbing w miejscu pracy?

Bardzo trudno jest udowodnić mobbing i mieć odpowiednie dowody. Najlepiej posiadać dowody w postaci smsów, maili, czy innych dokumentów potwierdzających nieprawidłowe zachowanie. Warto również mieć świadków, jednakże bardzo często mobbing jest okazywany bez udziału osób trzecich. Ponadto niestety współpracownicy często nie chcą zeznawać przeciwko pracodawcy, u którego nadal pracują. Jednym z mocniejszych dowodów, który osoba prześladowana może posiadać to nagrania, jednakże nie zawsze są uznawane przez sąd, gdyż nagrywać można tylko, gdy druga osoba wie, że jest nagrywana. 

 

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Skontaktuj się z nami