Mobbing w pracy – przykłady

przykłady mobbingu w pracy

Mobbing w pracy może przejawiać się pojedynczym zachowaniem wobec pracownika bądź regularnym nękaniem. Możemy wyróżnić różne przykłady i formy mobbingu. Najczęściej spotykanym jest szantaż. W pracy objawia się zastraszaniem pracownika zwolnieniem lub degradacją na niższe stanowisko. Kolejnym przykładem jest przeszkadzanie w wykonywaniu obowiązków zawodowych, przejawia się to zatajeniem informacji, podawaniem błędnych danych, zrzucanie winy za niepopełnione błędy. Następnym rodzajem jest upokorzenie, ze względu na wygląd, zachowanie, orientację, pochodzenie. Wszelkiego rodzaju zachowania prześladowcze dążące do wzbudzenia niechęci całej grupy wobec jednego pracownika to kolejny rodzaj mobbingu polegający na izolacji społecznej.

Sprawdź również: adwokat Bielsko

Po czym poznać mobbing w pracy?

Mobbing w pracy zazwyczaj nasila się z upływem czasu. Na samym początku ciężko poznać, że dane zachowanie jest mobbingiem. Ofiara mobbingu próbuje tłumaczyć i usprawiedliwiać negatywne zachowanie współpracownika czy przełożonego. Wyróżniamy kilka faz mobbingu występującego w środowisku zawodowym pomiędzy pracownikiem i pracownikiem lub pracownikiem a pracodawcą.

Jak wygląda 1 faza mobbingu?

Pierwszą fazą jest faza przygotowania. Negatywne zachowanie danej osoby w stosunku do współpracownika wynika z jakiegoś nierozwiązanego konfliktu, problemu. Pracownik mobber czuje, że jego pozycja jest zagrożona i zaczyna swoim zachowaniem prześladować inną osobę co powoduje pomiędzy nimi regularny konflikt. Na samym początku mobbing przybiera delikatną formę, polegającą na nie udzielaniu informacji, podważaniu kompetencji, czy oskarżanie o niedopełnienie zawodowych obowiązków.

Jak wygląda 2 faza mobbingu?

Druga faza to nasilenie uwag co do wykonywanych obowiązków. Przytyki zaczynają być udzielane przy innych osobach co powoduje, że inne osoby również postrzegają mobbingowaną osobę za nierzetelną. Niestety często pozostałe osoby nie wykazują przejawów pomocy, gdyż albo są zajęte swoją pracą, albo obawiają się, że również one staną się ofiarą mobbingu. Osoba szykanowana w pracy odczuwa coraz większy stres, strach a także rezygnację.

Jak wygląda 3 faza mobbingu?

Faza trzecia jest już zaawansowaną fazą, w której ofiara mobbingu jest oskarżana o wszystkie błędy w firmie nawet jak nie miała bezpośredniego wpływu na daną sprawę. Mobber rozsiewa plotki, pomówienia i fałszywe informacje. Ofiara staje się wyizolowana ze środowiska pracowników, popełnia więcej błędów w podstawowych swoich obowiązkach i zadaniach co przyczynia się do postrzegania jej zgodnie z opinią mobbera. Ostatnia faza mobbingu przenosi się na życie prywatne ofiary. W najbliższym otoczeniu mogą się pogorszyć stosunki z zupełnie obcymi ludźmi nie związanymi ze środowiskiem w pracy.

Po czym poznać mobbing w pracy?

W pracy mobbing przejawia się szeregiem nieprawidłowych zachowań na linii pracownik pracownik lub pracodawca pracownik. Pierwsze delikatne formy, które często są usprawiedliwiane jako pomyłki to np. nie informowanie o spotkaniach, zgromadzeniach w pracy, nie przekazywanie informacji, wiedzy, dokumentów, ciągła zmiana wymagań. Ostrzejsze formy mobbingu w pracy to krytykowanie, upominanie, wzbudzanie poczucia winny, przypisywanie nie popełnionych błędów, podważanie umiejętności i kompetencji, poniżanie w pracy. Wyróżniamy też zachowania dążące do izolacji pracownika, tj. utrudnianie komunikacji, unikanie rozmów, ograniczanie możliwości wypowiedzenia własnego zdania. 

Co zaliczamy do mobbingu w pracy?

Do mobbingu w pracy zaliczamy również wszystkie słowne negatywne zachowania takie jak sarkazm, ośmieszanie, zniesławienie, krytykowanie. Przejawem mobbingu w pracy mogą być także różnego rodzaju formy zastraszania, groźby, zakazy robienia przerw w pracy.

 

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Skontaktuj się z nami