Nadpłata kredytu frankowego

nadpłata kredytu frankowego

W przypadku wielu kredytów nadpłata jest bardzo korzystnym rozwiązaniem, bo obniża ona kapitał, od którego są naliczane odsetki, tak w przypadku kredytów frankowych nie jest to dobry krok. W aktualnej sytuacji, gdy kurs franka jest bardzo wysoki specjaliści nie polecają nadpłacać kredytów. Przy takiej nadpłacie zyskuje nie kredytobiorca a bank. Kredyt frankowy można nadpłacać, gdy kurs jest niski i są przewidywania na jego wzrost.

spłata kredytu frankowego przed terminem

Jeśli jednak kredytobiorcy muszą dokonać nadpłaty kredytów bądź spłacić je w całości ze względu np. na sprzedaż nieruchomości lub  polepszenia swojej zdolności kredytowej powinni zabezpieczyć swoje roszczenie wobec banku. Również osoby, które chcą się już “pozbyć” zadłużenia i spłacić całość kredytu powinny zabezpieczyć zwrot świadczeń, a także pozwać bank.

kalkulator wcześniejszej spłaty kredytu we frankach

Można znaleźć w Internecie wiele kalkulatorów dla frankowiczów, dzięki którym dokona się wstępnego oszacowania wartość nadpłaty lub niedopłaty swojego kredytu. Samo wyliczenie kwoty kredytu nadpłaconego nie jest takie proste i wymaga wiadomości specjalnych.

odfrankuj kredyt kalkulator

Usunięcie klauzul abuzywnych z umowy kredytowej to odfrankowienie. Następuje zmiana kredytu we frankach szwajcarskich na kredyt złotówkowych ze stawką Libor. Chcąc złożyć pozew do sądu należy obliczyć wartość przedmiotu sporu. Przy odfrankowieniu wps to różnica pomiędzy wszystkimi wpłaconymi ratami do banku, a tym co kredytobiorca musiałby zapłacić, gdyby od początku umowa nie zawierała zapisów abuzywnych. Wysokość nadpłaty oblicza się poprzez ustalenie wysokości raty, jaką by płacił kredytobiorca, gdyby umowa była uczciwa. Kolejnym krokiem jest obliczenie różnicy pomiędzy sumą wszystkich rat, a kwotą już wpłacona. Kwota nadpłaty wyliczona według raty w złotówkach ze stawką libor uzależniona jest od daty zabrania kredytu, długości okresu kredytowania, wysokości rat.

jednorazowa spłata kredytu frankowego

Frankowicze, którzy spłacili w całości swój kredyt również nadal mogą pozwać bank i domagać się zwrotu nadpłaty ze względu na nieważność umowy. Większość kredytów frankowych zawiera i zawierała niedozwolone klauzule abuzywne, które mogą prowadzić do nieważności umowy. Główną zaletą spłaty kredytu frankowego w całości jest komfort psychiczny kredytobiorcy, który zostaje uwolniony od wieloletniego comiesięcznego zobowiązania. Plusem takiej sytuacji jest także to, że nieruchomość przestaje być obciążona hipoteką.

Jak wyliczyć nadpłatę kredytu

Nadpłata kredytu frankowego jest to różnica między sumą wszystkich zapłaconych rat kredytu, a sumą wszystkich wpłat, które należałoby zapłacić, gdyby umowa była ważna. Druga opcja wyliczenia dotyczy unieważnienia umowy. Nadpłata wystąpi wtedy, gdy będzie różnica pomiędzy tym co bank wypłacił, a tym co wpłacili już kredytobiorcy. Lepszym rozwiązaniem niż spłata całości kredytu frankowego albo jego nadpłata jest skierowanie sprawy do sądu i pozwane banku. W tym celu najlepiej skontaktować się z kancelarią frankową Bielsko-Biała

 

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Skontaktuj się z nami