Naruszenie nietykalności cielesnej (art. 217, 217a)

Naruszenie nietykalności cielesnej (art. 217, 217a)

Nietykalność cielesna została zdefiniowana w artykule 217 par 1 k.k., który stanowi, że „kto uderza człowieka lub w inny sposób narusza jego nietykalność cielesną, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku”. Oznacza to, że każdy ma prawo do tego, że nie będzie dotykany przez kogokolwiek wbrew swojej woli. Przestępstwo to ścigane jest z oskarżenia prywatnego.

Sprawdź również: adwokat Bielsko

Naruszenie nietykalności cielesnej co grozi?

Za naruszenie nietykalności cielesnej sprawcy grozi kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Jednakże jeśli naruszenie nietykalności cielesnej było spowodowane agresywnym/ wyzywającym zachowaniem pokrzywdzonego lub pokrzywdzony również dokonał naruszenia nietykalności sprawcy sąd może odstąpić od wymierzenia kary.

Naruszenie nietykalności cielesnej kodeks karny

Art.  217.  [Nietykalność cielesna]

  • 1.

Kto uderza człowieka lub w inny sposób narusza jego nietykalność cielesną,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

  • 2.

Jeżeli naruszenie nietykalności wywołało wyzywające zachowanie się pokrzywdzonego albo jeżeli pokrzywdzony odpowiedział naruszeniem nietykalności, sąd może odstąpić od wymierzenia kary.

  • 3.

Ściganie odbywa się z oskarżenia prywatnego.

Na czym polega naruszenie nietykalności cielesnej?

Do naruszenia nietykalności cielesnej dochodzi w związku z każdym niechcianym kontaktem fizycznym, który dla poszkodowanego jest kłopotliwy lub obraźliwy. Może to być np. popchnięcie, oplucie, strącenie okularów, szarpanie, spoliczkowanie, szczypanie itd. Zaznaczyć należy, że zamysł sprawcy polega na zaatakowaniu godności cielesnej, a nie na wyrządzeniu krzywdy. W niektórych sytuacjach dojdzie do powstania śladu, jednakże za naruszenie nietykalności cielesnej uznaje się każdy czyn nie pozostawiający na ciele żadnych trwałych śladów. Skutek naruszenia nietykalności może wywołać w pokrzywdzonym poniżenie, strach, wstyd czy inną krzywdę psychiczną.

Jaka grzywna za naruszenie nietykalności cielesnej?

Wysokość kary zależy od kilku czynników. Sąd bierze pod uwagę rozmiar wyrządzonej szkody, zamiar sprawcy przestępstwa, poczytalność sprawcy, inne czynniki (np. wyrażenie żalu, czy sprawca był już karany, jego stan majątkowy). W każdej sprawie sąd indywidualnie wylicza karę.

Sprawdź również: sprawy karne Bielsko

 

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Skontaktuj się z nami