Nieważność umów frankowych – dlaczego umowy frankowe są nieważne?

Dlaczego umowa frankowa jest nieważna?

Umowy kredytowe we frankach od kilku lat budzą wiele kontrowersji i wątpliwości. Wraz ze wzrostem kursu franka szwajcarskiego i wzrostem rat kredytów, frankowicze pytali analityków i kancelarie prawne: Czy umowa kredytowa w walucie obcej może być uznana za nieważną? Prawne aspekty nieważności umowy kredytowej w obcej walucie przez kilka lat analizowali prawnicy, a następnie sądy. I uznali, że istnieją przesłanki, które określają, kiedy umowa kredytu we frankach jest uznawana za nieważną. Nie jest to jednak jednoznaczne dla wszystkich umów frankowych i z tego powodu wielu frankowiczów do dziś zastanawia się: Dlaczego umowy frankowe mogą być nieważne? Nieważność umów frankowych przede wszystkim spowodowana jest występowaniem w nich klauzul abuzywnych – ale to nie wszystko. Wyjaśnijmy kluczowe kwestie dotyczące nieważności umów frankowych.

Unieważnienie umowy kredytowej w walucie obcej – co warto wiedzieć?

Dlaczego umowy kredytowe we frankach są nieważne? Z reguły dlatego, że zawierają klauzule niedozwolone. Umowa kredytowa może być uznana za nieważną, jeśli jest niezgodna z obowiązującymi przepisami prawa lub normami społecznymi, a także w przypadku zawarcia w niej klauzul uznanych za niedopuszczalne lub nadmiernie uciążliwe.

Jakie są podstawy prawne unieważnienia umowy kredytowej w CHF?

Podstawą unieważnienia umowy kredytu we frankach są klauzule abuzywne, czyli niedozwolone postanowienia umowne. o których mowa w Kodeksie Cywilnym w art. 385 § 1. Umowa nie mają charakteru wiążącego dla konsumenta, jeżeli kształtuje jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami lub rażąco naruszając jego interesy. Zapisy umowy nie mogą naruszać zasad współżycia społecznego, rozumianych jako zasady uczciwego obrotu, rzetelnego postępowania, czy lojalności i zaufania w stosunku do drugiej strony umowy.

A jakie są konkretne kryteria uznania umowy kredytowej we frankach za nieważną? Przeciętna umowa frankowa zawierała postanowienia całkowicie sprzeczne z zasadami, ponieważ:

  • banki nie stosowały kursu walut ustalonego przez NBP – tylko ustalały własny kurs,
  • kredytobiorcy nie byli w stanie ustalić sposobu ustalenia kursów walut przez bank, 
  • kredytobiorcy nie byli w stanie ustalić wysokości swoich własnych spłacanych rat,
  • wzrost zadłużenia klientów nie podlegał żadnym limitom,
  • umowy nie zabezpieczały kredytobiorców przed wahaniami kursów walut,
  • kredytobiorcy nie zostali właściwie poinformowani o skutkach podpisania umów.

Czy nieważność umowy frankowej dotyczy wszystkich kredytobiorców? Ciężko jest udzielić jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie bez analizy konkretnej umowy frankowej.

Jak wygląda mechanizm unieważnienia umów frankowych?

Unieważnienie kredytu we frankach zaczyna się od uzyskania zaświadczenia z banku, które zawiera dane na temat spłaty kredytu. Następnie trzeba dokonać analizy dokumentów kredytowych, w tym przede wszystkim umowy. Później sporządzić pozew do sądu, dokonać stosownych opłat i złożyć pozew w sądzie. Sprawa sądowa wymaga zwykle stawiennictwa w sądzie i zeznań frankowicza. 

Pozytywny wyrok sądowy unieważniający umowę umożliwia kredytobiorcy złożenie wniosku do banku o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej nieruchomości. Następnie, kredytobiorca może złożyć wniosek do sądu wieczystoksięgowego o usunięcie hipoteki banku z działu IV księgi wieczystej na podstawie wyroku sądowego.

Jakie są skutki nieważności umowy kredytowej w CHF?

Skutki prawne wyroku sądu stwierdzającego nieważność umowy kredytu we frankach polegają na zupełnym unieważnieniu umowy kredytowej

Co to znaczy i jakie są faktyczne skutki nieważności umowy kredytowej we frankach? Skutkiem wyroku sądu jest uznanie, że umowa frankowa nigdy nie obowiązywała. Chodzi zatem o osiągnięcie stanu prawnego, jak gdyby nie doszło w ogóle do zawarcia umowy pomiędzy bankiem a frankowiczem.

Alternatywy dla umów kredytowych we frankach

Alternatywa unieważnienia umowy we frankach to na przykład przewalutowanie kredytu na złotówkowy. Zwykle rozwiązanie takie banki proponują w ugodzie o kredyt frankowy. Należy pamiętać, że ugoda także może zawierać postanowienia niekorzystne dla frankowicza i wymaga szczegółowej analizy i rozważnej decyzji.

Kiedy bank może unieważnić umowę kredytu we frankach?

Bank może unieważnić umowę kredytu we frankach zwykle dopiero po otrzymaniu wyroku sądowego stwierdzającego nieważność umowy frankowej. Dzieje się tak zazwyczaj, jeżeli w umowie występują tzw. klauzule abuzywne (niedozwolone). 

Jak widać procedura unieważnienia umowy we frankach jest skomplikowana, a wynik rozstrzygnięcia sądowego nie zawsze jest przewidywalny.

Kancelaria frankowa Bielsko Biała to specjaliści, którzy biegle znają wszelkie prawne podstawy unieważnienia umów kredytowych we frankach i doradzą każdorazowo dobiorą najlepsze dla frankowicza rozwiązanie. Zachęcamy do skorzystania z naszych usług.

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Skontaktuj się z nami