O co pyta sąd w sprawie o alimenty?

O co pyta sąd w sprawie o alimenty?

Po rozwodzie rodziców w przypadku, gdy byli małżonkowie nie potrafią się porozumieć w sprawie kosztów utrzymania wspólnego dziecka lub dzieci pozostających pod opieką jednego z nich należy złożyć wniosek do sądu o ustalenie alimentów przez sąd. Na rozprawie o alimenty sąd bada jakie są możliwości zarobkowe rodziców oraz jakie są koszty utrzymania dziecka.

Sprawdź również: Adwokat Bielsko-Biała

Rozprawa o alimenty co mówić?

W zależności czy występujemy jako strona powodowa czy strona pozwana należy przyjąć inną strategię procesową. Jeśli jesteśmy stroną, która wystąpiła z żądaniem zasądzenie alimentów na pewno sądowi trzeba będzie odpowiedzieć na pytania jakie są koszty utrzymania dziecka. Na koszty utrzymania dziecka składają się przede wszystkim koszty wyżywienia, czy dziecko ma np. zapewnione płatne wyżywienie w szkole. Kolejną kwestią jest edukacja, czy dziecko chodzi do płatnej czy bezpłatnej szkoły. Czy dziecko uczestniczy w dodatkowych odpłatnych zajęciach pozaszkolnych. W jakiej wysokości jest wyprawka szkolna, odzież. Ponadto należy powiedzieć o kosztach mieszkaniowych. Koszty mieszkania dzielą się na ilość osób, które zamieszkują w jednym mieszkaniu. Dodatkowo na pewno padną pytania ze strony sądu dotyczące zdrowia dziecka. Czy dziecko choruje na jakieś przewlekłe choroby, jakie są związane z tym miesięczne koszty. Na wysokość alimentów wpłyną również koszty zainteresowań, rozrywki, wycieczek.

Co mówić w sprawie o alimenty?

Natomiast jeśli występujemy w sprawie jako strona pozwana na pewno sąd będzie badać czy rodzic aktywnie uczestniczy w życiu dziecka. Sprawdza możliwości zarobkowe strony. Strona, która jest pozwana, musi bardzo dokładnie przeanalizować przedstawione koszty utrzymania dziecka, czy są one realne czy może zawyżone. To jest najważniejsza kwestia, gdyż od tego zależy w jakiej wysokości będą zasądzone alimenty, dopiero później sąd skupia się na możliwościach zarobkowych rodzica. Nawet jeśli rodzic ma minimalne dochody to i tak będzie spoczywał na nim obowiązek płacenia alimentów. Sąd sprawdza jakie są możliwości zarobkowe rodzica, zatem zadaje pytania dotyczące wykształcenia, pracy, oszczędności, dodatkowego majątku czy przychodu.

Ile minut trwa sprawa o alimenty?

Nie da się jednoznacznie określić ile będzie trwała rozprawa o alimenty. Wszystko zależy czy strony są zgodne co do wysokości żądanych alimentów. Jeśli strony są zgodne co do wysokości alimentów rozprawa może się bardzo szybko zakończyć, jednak w sytuacji, gdy jedna ze stron nie zgadza się z wnioskowaną wysokością alimentów sąd będzie badać możliwości zarobkowe rodziców, koszty utrzymania dziecka, zatem taka sprawa może nie skończyć się na jednym posiedzeniu.

 

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Skontaktuj się z nami