Obsługa prawna firm
Bielsko-Biała

Na każdym przedsiębiorcy spoczywa wiele obowiązków. Podstawowe z nich dotyczą spraw podatkowych i pozostałych danin, składek i opłat, które powinien opłacać z tytułu prowadzenia działalności. Poza tym należy dbać o zdrowy rozwój firmy oraz szereg innych spraw, którym należy poświęcić swój czas. Aby nie odkładać wszystkiego na później, wraz z rozwojem firmy, warto oddelegować część swoich dotychczasowych zadań wyspecjalizowanym podmiotom, które mają fach w ręku oraz zrobią to terminowo i w odpowiedni sposób. 

Na terenie Bielsko-Biała powstaje coraz więcej firm i wyspecjalizowanych przedsiębiorstw, dla których obsługa prawna będzie wręcz konieczna. Szybki rozwój gospodarczy bowiem powoduje, że właściciele firm obarczani są wieloma nowymi obowiązkami ze strony ustawodawcy. Trudno jest nadążyć, co aktualnie poprawić w przedsiębiorstwie, aby nie narazić się na kary pieniężne za naruszenie aktualnych przepisów, które w niedługim czasie i tak mogą ulec zmianie. 

Mając u boku zaufanego prawnika, który zajmie się obsługą prawną naszej firmy, możemy skupić się na jej prowadzeniu i doskonaleniu. Zyskujemy czas, który musielibyśmy poświęcić na przygotowywanie dokumentów, czytanie niezrozumiałych zmian w prawie i odgadywanie, co ustawodawca miał na myśli. 

Czym zajmuje się prawnik w firmie? Obsługa prawna firm 

Adwokat zajmujący się obsługą prawną bierze na siebie kwestie znajomości prawa, jednocześnie wykonując oddelegowane zadania. Obsługa prawna firm może bowiem być prowadzona w różnych formach i obejmować inne czynności, co może wpływać również na to, ile kosztuje.

Przykładowo – w zakres obsługi prawnej firmy może wejść: sporządzanie, negocjowanie, opiniowanie umów, przygotowywanie dokumentów i pism procesowych, uzyskanie pozwoleń, zezwoleń, zgód, koncesji czy licencji. Ponadto, do głównych zadań prawników zajmujących się obsługą prawną często można zaliczyć również windykację należności, uzyskiwanie odszkodowań, uczestnictwo w posiedzeniach i zgromadzeniach organów spółek.

Pomoc prawnika w firmie okazuje się niezwykle przydatna, jeśli prowadzimy działalność gospodarczą w formie spółki. W Kodeksie Spółek Handlowych, który jest najważniejszym źródłem prawa dla tego typu form działalności, znajdziemy wszystkie najważniejsze regulacje dotyczące wszystkich spółek handlowych. Zaliczamy do nich: spółkę jawną, partnerską, komandytową i komandytowo-akcyjną, będące spółkami osobowymi. Do drugiej grupy – spółek kapitałowych – wchodzą: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna oraz od niedawna – prosta spółka akcyjna. Kodeks odnosi się do każdej z nich, regulując takie kwestie, jak m.in.: zasady ich tworzenia, organizacji, funkcjonowania (np. prawo podatkowe), a także sposób ich rozwiązywania. Umożliwia również zapoznanie się z regułami dotyczącymi łączenia się lub podziału spółek oraz ich przekształcania.

W czym pomagamy? Kancelaria obsługa prawna firm Bielsko-Biała

Nasza kancelaria od lat zajmuje się obsługą prawną firm, głównie pomagając ambitnym przedsiębiorcom z Bielska-Białej i okolic. Wspieramy właścicieli mniejszych i większych przedsiębiorstw oraz spółek prowadzących działalność na szeroką skalę. Zasady i zakres współpracy określamy indywidualnie, w zależności od potrzeb i sytuacji Klienta. 

Prawnicy odpowiedzialni za obsługę prawną firm w naszej kancelarii posiadają długoletnie doświadczenie w tego typu współpracy, co niewątpliwie wpływa na zadowolenie naszych Klientów. Przede wszystkim, zajmują się oni:

  • doradztwem prawnym w różnych dziedzinach związanych z prowadzeniem biznesu,
  • udzielaniem wsparcia prawnego w kwestii zakładania spółek i ich obsługi prawnej,
  • prowadzeniem transakcji z zakresu nabycia, sprzedaży udziałów, akcji spółek,
  • sporządzaniem i opiniowaniem umów, regulaminów i wszelkich innych koniecznych dokumentów,
  • reprezentacją Klientów w negocjacjach z kontrahentami,
  • uzyskaniem koniecznych pozwoleń, zezwoleń, zgód, koncesji i licencji,
  • uzyskaniem zezwoleń na pracę, wiz z prawem do pracy oraz kart pobytu czasowego i stałego,
  • windykacją należności,
  • uzyskiwaniem odszkodowań,
  • obsługą posiedzeń i zgromadzeń organów spółek.

We współpracy z Klientami stawiamy na komunikatywność oraz jasne wyjaśnienia. Staramy się tłumaczyć prostym i zrozumiałym językiem nawet najtrudniejsze zagadnienia prawne. Nasza kancelaria adwokacka Bielsko-Biała ma na koncie długoletnie współprace z przedsiębiorcami, które przyniosły obu stronom wiele sukcesów, z czego jesteśmy niezwykle dumni.