Obszary praktyk

PRAWO KARNE

Odpowiedzi na akt oskarżenia, wnioski, zażalenia, apelacje i kasacje, obrona w postępowaniu karnym
i w sprawach o wykroczenia, warunkowe zwolnienie, odroczenie wykonania kary, dozór elektroniczny.

PRAWO RODZINNE

Rozwód, alimenty, podział majątku, separacja, kontakty z dzieckiem, ograniczenie/pozbawienie
władzy rodzicielskiej, ustalenie ojcostwa, ubezwłasnowolnienie.

PRAWO CYWILNE

Spadki, odszkodowania (wypadki komunikacyjne, błędy lekarskie, polisolokaty) , zadośćuczynienie,
podział majątku, spory o zapłatę, stwierdzenie zasiedzenia, uznanie za zmarłego, zniesienie
współwłasności, eksmisja, ochrona dóbr osobistych, umowy cywilnoprawne.

PRAWO GOSPODARCZE

Rejestracja i obsługa spółek, tworzenie i analiza umów handlowych, fuzje i przejęcia, wnioski do
Krajowego Rejestru Sądowego, upadłość i likwidacja.

PRAWO PRACY

Umowy o pracę, regulaminy pracy, przywrócenie do pracy, negocjacje ze związkami zawodowymi
oraz przedstawicielami pracowników, ustalenie stosunku pracy, zakazu konkurencji, rozwiązanie
umowy o pracę, zwolnienia grupowe, wypłaty odszkodowań.

PRAWO ADMINISTRACYJNE

Reprezentacja przed organami administracji publicznej, sądami administracyjnymi, urzędami,
uzyskiwanie koncesji i zezwoleń administracyjnych, sporządzanie odwołań, skarg, zabezpieczenie i
windykacja należności.www.halatek.pl – wszelkie prawa zastrzeżone