Kiedy można ubiegać się o odszkodowanie po wypadku w pracy?

Wypadek w pracy odszkodowanie

O odszkodowanie za wypadek przy pracy można się ubiegać, gdy nastąpiło nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodującą uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:

  • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych
  • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia
  • w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Określone zdarzenie może być zakwalifikowane jako wypadek przy pracy jedynie wówczas, gdy spełnia równocześnie wszystkie cztery warunki podane definicji.

Wypadek w pracy kto płaci?

Główne świadczenie wypłaca ZUS, dochodzenie odszkodowania od pracodawcy ma charakter uzupełniający. Odszkodowanie wypłacane jest z polisy OC pracodawcy przez Towarzystwo ubezpieczeniowe.

Jakie odszkodowanie po wypadku w pracy? wypadek w drodze do pracy ile wynagrodzenia?

Ubezpieczony pracownik otrzyma odszkodowanie z tytułu wypadku w pracy, jeśli ten wypadek nie nastąpi z jego winy, wtedy wypłacane jest 100% wynagrodzenia na zwolnieniu lekarskim. Masz problem z odszkodowaniem i potrzebujesz pomocy prawnika? Adwokat Bielsko Biała specjalizuję się w sprawach z zakresu odszkodowań. 

Co trzeba zrobić aby dostać odszkodowanie za wypadek w pracy?

Pracownik, który uległ wypadkowi niezwłocznie musi powiadomić o tym pracodawcę. Następnie musi być sporządzony protokół powypadkowy. Pracodawca ma na to 14 dni i musi przygotować protokół w 3 egzemplarzach (jeden dla pracownika, drugi dla pracodawcy, a trzeci dla ZUS). Kolejnym krokiem jest zgłoszenie roszczenia do ZUS lub płatnika składek, czyli pracodawcy.

Co się należy po wypadku w pracy?

Z ZUSu po wypadku w pracy można uzyskać szereg odszkodowań: zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek wyrównawczy, jednorazowe odszkodowanie, renta z tytułu niezdolności do pracy, renta szkoleniowa, renta rodzinna, dodatek pielęgnacyjny, pokrycie kosztów leczenia.

Kto wypłaca odszkodowanie z tytułu wypadku w drodze do pracy? 

W przypadku osoby, która uległa wypadkowi przy pracy i doznała stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu przysługuje jednorazowe odszkodowanie wypłacane z ZUS. Aby otrzymać odszkodowanie należy złożyć wniosek o jednorazowe odszkodowanie, zaświadczenie o stanie zdrowia, protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy sporządzony przez pracodawcę. Podkreślić należy, że powyższe odszkodowanie nie przysługuje ubezpieczonemu, który doznał uszczerbku na zdrowiu, które ulegnie całkowitemu wyleczeniu przed upływem 6 miesięcy.

Ile wynosi renta po wypadku w pracy?

Nowe wysokości renty po wypadku obowiązują od 01.03.2023r. i wynoszą odpowiednio:

– renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy 1191,33zł

– renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem 1906,13 zł

– renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem 1429,60zł

 

Zobacz również: Ile kosztuję obsługa prawna firmy?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Skontaktuj się z nami