Open Life opłata likwidacyjna – polisolokata – oszukani przez TU

Open Life opłata likwidacyjna – polisolokata - oszukani przez TU

Wiele osób zainwestowało swoje środki pieniężne w polisolokatę Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. z nadzieją osiągnięcia zysku, ale wartość oszczędności zamiast wzrastać stale malała. W takiej sytuacji najlepiej zastanowić się nad rezygnacją z polisy Open Life i możliwością odzyskania całości wpłaconego kapitału.

Open Life polisolokata – wykaz produktów

Open Life w swojej ofercie posiada następujące polisolokaty:

 • Open Life – Absolutna Stopa Zwrotu
 • Open Life – Ametyst
 • Open Life – Asy Obligacji
 • Open Life – Better Future
 • Open Life – Bezpieczna Dziesiątka
 • Open Life – Bezpieczny Zysk
 • Open Life – Cztery Szlaki
 • Open Life – db Invest Portfel
 • Open Life – db Inwestuj w Przyszłość – Stabilny Wzrost
 • Open Life – db Rentier
 • Open Life – Droga do marzeń
 • Open Life – DuoProfit
 • Open Life – Dziesięciokrotka
 • Open Life – Egida
 • Open Life – Euro Kompas
 • Open Life – Five Stars
 • Open Life – Generation Investment Plan
 • Open Life – Genesis
 • Open Life – Globalne Rynki
 • Open Life – GlobalStars
 • Open Life – Golden Sky
 • Open Life – Growing Markets
 • Open Life – Horyzont Obligacji
 • Open Life – Implus
 • Open Life – Inwestycja Kapitał na Przyszłość
 • Open Life – Kwartalny Profit
 • Open Life – Kwartalny Profit Plus
 • Open Life – Liga Światowa
 • Open Life – Mozaika Możliwości
 • Open Life – MultiAktywa
 • Open Life – New Horizon
 • Open Life – Noble Future
 • Open Life – Noble Investment
 • Open Life – Obligacje Korporacyjne Plus
 • Open Life – Obligacje Korporacyjne Premium
 • Open Life – Obligacje Plus
 • Open Life – Perspective
 • Open Life – Plan Inwestycyjny Krok po kroku
 • Open Life – Plan Inwestycyjny Lepsze Jutro
 • Open Life – Plan Inwestycyjny Monte Carlo
 • Open Life – Plan Inwestycyjny Preludium
 • Open Life – Plan Inwestycyjny Prolog (ubezpieczenie indywidualne)
 • Open Life – Plan Inwestycyjny Skuteczne Oszczędzanie
 • Open Life – Plan na Przyszłość (ubezpieczenie indywidualne)
 • Open Life – Plan Oszczędnościowy Stabilne Oszczędzanie
 • Open Life – Plan Regularnego Oszczędzania Gemini
 • Open Life – Plan Regularnego Oszczędzania Zabezpiecz Przyszłość
 • Open Life – Portfel na Piątkę
 • Open Life – Portfel Obligacji Plus
 • Open Life – Portfel Trio (ubezpieczenie indywidualne)
 • Open Life – Progres Korpo-Obligacje
 • Open Life – Progres Trio Funduszy (ubezpieczenie indywidualne)
 • Open Life – Quattro
 • Open Life – Quattro Plus (ubezpieczenie indywidualne)
 • Open Life – Sposób na Zysk
 • Open Life – Stabilny Zysk
 • Open Life – Stabilny Zysk Plus
 • Open Life – Symfonia Zysków
 • Open Life – Szczęśliwa Siódemka
 • Open Life – Szlakiem Inwestycji
 • Open Life – Szmaragd
 • Open Life – Świat Surowców
 • Open Life – Światowe Bogactwa
 • Open Life – Światowe Rynki
 • Open Life – Trinity
 • Open Life – Twoja Dziesiątka
 • Open Life – WI Obligacji Korporacyjnych UFK
 • Open Life – WiborProfit 2014
 • Open Life – Zysk z Góry

Open Life – jak odzyskać pieniądze z polisolokaty? Jak wycofać pieniądze z Open Life?

Jeśli polisolokata Open Life jest nadal aktywna, czyli co miesiąc/kwartał/rok wpływają na nią składki, które i tak nie przynoszą żadnego zysku, a wpłacony kapitał nie wzrasta to w pierwszej kolejności należy zastanowić się nad rozwiązaniem umowy. Do Open Life trzeba złożyć wypowiedzenie, aby zrezygnować z umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowy.

Po otrzymaniu odpowiedzi z Open Life nastąpi wypłata kwoty wykupu, która będzie pomniejszona o opłatę likwidacyjną. Zwrot potrąconej opłaty będzie możliwy do odzyskania na drodze sądowej. Adwokat Bielsko Biała, chętnie Ci pomoże i doradzi jak odzyskać utracone pieniądze z polisolokaty.

Open Life opłata likwidacyjna – polisolokata

Open Life opłata likwidacyjna

Wykaz produktów, w których mogła zostać pobrana opłata likwidacyjna znajduję się powyżej. Nie w każdym wymienionym produkcie opłata likwidacyjna była nazwana wprost. Często ubezpieczyciel ukrywał ją pod różnymi pojęciami np.:

 • opłata za wykup,
 • opłata z tytułu wykupu,
 • opłata warunkowa
 • opłata dystrybucyjna.

Bez względu na nazwę mechanizm jej działania był taki sam i prowadził do zatrzymania przez ubezpieczyciela całości lub części zgromadzonego kapitału. Takie postanowienia zawarte w polisolokatach Open Life według sądów stanowią klauzule niedozwolone. Wiele wyroków sądowych zapada na korzyść ubezpieczony, zasądzając od Open Life zwrot zatrzymanych pieniędzy. 

Open Life unieważnienie – Czy możliwe jest unieważnienie polisolokaty?

W przypadku umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym zawartych z Open Life możliwe jest wystąpienie do sądu z żądaniem unieważnienia umowy. Głównymi okolicznościami przemawiającymi za unieważnieniem umowy są m.in.:

 • przeniesienie całego ryzyka związanego z udzieloną ochroną na ubezpieczonego,
 • brak jasnego określenia pomiędzy wysokością świadczenia ubezpieczeniowego a wpłaconą składką,
 • stosowanie nieuczciwej praktyki rynkowej w postaci „misselling”.

Jak odzyskać pieniądze z polisolokaty? Open Life jak odzyskać pieniądze z polisolokaty?

Z roszczeniem do sądu o zwrot nienależnie pobranych opłat możemy wystąpić w ciągu 10 lat od momentu rozwiązania umowy – jeśli rozwiązanie umowy nastąpiło przed 09.07.2018r. Jeśli umowa została rozwiązana po tej dacie to termin przedawnienia wynosi 6 lat.

Nasza polisolokaty kancelaria Open Life analizuje zarówno pod względem nieważności jak i abuzywności. W razie konieczności występujemy do sądu i prowadzimy sprawę aż do uzyskania prawomocnego wyroku i odzyskania od Open Life straconych środków pieniężnych. Prowadzimy sprawy z polisolokat na terenie całej Polski. Zapraszamy do kontaktu.

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Skontaktuj się z nami