Polisolokaty Europa – oszukani przez TU – Pareto II jak się wycofać

Zasiedzenie w dobrej wierze

Wiele osób zainwestowało swoje środki pieniężne w polisolokatę zawartą z Towarzystwem Ubezpieczeń Życie Europa S.A. z nadzieją osiągnięcia zysku, ale wartość oszczędności zamiast wzrastać stale malała. W takiej sytuacji najlepiej zastanowić się nad rezygnacją z polisy Europa i możliwością odzyskania całości wpłaconego kapitału.

Europa polisolokata – wykaz produktów

Europa w swojej ofercie posiadała następujące polisolokaty:

 • Europa – Aktywne Aktywa
 • Europa – Capital Effect
 • Europa – Inwestuj w Przyszłość – Stabilny Wzrost
 • Europa – Dobry Start Juniora
 • Europa – Enterprise
 • Europa – Enterprise II
 • Europa – Europa Neutral
 • Europa – Europejska Przyszłość
 • Europa – Europejski Fundusz Obligacji
 • Europa – Fundusz z lokatą gwarantowaną
 • Europa – Fundusze na Piątkę
 • Europa – Fundusze za Pół Ceny
 • Europa – Futuro
 • Europa – Futuro II
 • Europa – FWR Optymalny Portfel
 • Europa – Getin Aktywna Inwestycja
 • Europa – Gold Performance
 • Europa – Gold Tracker
 • Europa – Gwarancja Zysku
 • Europa – Idealny Fundusz Plus
 • Europa – Infinity
 • Europa – Invest Lider
 • Europa – Inwestycyjny Plan Emerytalny
 • Europa – Inwestycyjny Plan Emerytalny Plus
 • Europa – Kareta
 • Europa – Konwersja z Wealth Management na Enterprise
 • Europa – KorpoInvest
 • Europa – Kwartalne Zyski
 • Europa – Leading Markets
 • Europa – Libra
 • Europa – Lokator
 • Europa – Megaprofit
 • Europa – Moja Perspektywa
 • Europa – Multiprofit
 • Europa – Nature Premium 12%
 • Europa – Nature Premium
 • Europa – Nowa Czysta Energia Zysku
 • Europa – Nowy Kurs na Zysk
 • Europa – Nowy Strzał w Dziesiątkę
 • Europa – Pareto
 • Europa – Pareto Millenium
 • Europa – Piątka na Zysk
 • Europa – Plan Oszczędnościowy Bezpieczna Przyszłość
 • Europa – Profito
 • Europa – Progres Plus
 • Europa – Salsa Bis
 • Europa – Secus Premium Selection
 • Europa – Speedway
 • Europa – Strategia 80/20
 • Europa – Strategia Credit House
 • Europa – Strategia KFK
 • Europa – Strategia Pareto
 • Europa – Strategia Zysków
 • Europa – Światowe aktywa
 • Europa – Top inwestycja
 • Europa – Ubezpieczenie na życie z funduszem kapitałowym
 • Europa – Universe
 • Europa – Wealth
 • Europa – Wschodzące Rynki
 • Europa – Zysk na Start
 • Europa – Zysk na Start Bis

Europa jak odzyskać pieniądze z polisolokaty? Jak wycofać pieniądze z Europa? Europa jak zrezygnować?

Jeśli polisolokata zawarta z Europą jest nadal aktywna, czyli co miesiąc/kwartał/rok wpływają na nią składki, które i tak nie przynoszą żadnego zysku, a wpłacony kapitał nie wzrasta to w pierwszej kolejności należy zastanowić się nad rozwiązaniem umowy. Do Europy trzeba złożyć wypowiedzenie, aby zrezygnować z umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowy. Po otrzymaniu odpowiedzi z Europy nastąpi wypłata kwoty wykupu, która będzie pomniejszona o opłatę likwidacyjną. Zwrot potrąconej opłaty będzie możliwy do odzyskania na drodze sądowej. Adwokat Bielsko Biała, chętnie Ci pomoże i doradzi jak odzyskać utracone pieniądze z polisolokaty.

Europa opłata likwidacyjna

Wykaz produktów, w których mogła zostać pobrana opłata likwidacyjna znajduję się powyżej. Nie w każdym wymienionym produkcie opłata likwidacyjna była nazwana wprost. Często ubezpieczyciel ukrywał ją pod różnymi pojęciami np. opłata za wykup, opłata z tytułu wykupu, opłata warunkowa czy opłata dystrybucyjna. Bez względu na nazwę mechanizm jej działania był taki sam i prowadził do zatrzymania przez ubezpieczyciela całości lub części zgromadzonego kapitału. Takie postanowienia zawarte w polisolokatach Europy według sądów stanowią klauzule niedozwolone. Wiele wyroków sądowych zapada na korzyść ubezpieczony, zasądzając od Europy zwrot zatrzymanych pieniędzy.

Europa unieważnienie. Czy możliwe jest unieważnienie polisolokaty?

W przypadku umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym zawartych z Europą możliwe jest wystąpienie do sądu z żądaniem unieważnienia umowy. Głównymi okolicznościami przemawiającymi za unieważnieniem umowy są m.in. przeniesienie całego ryzyka związanego z udzieloną ochroną na ubezpieczonego, brak jasnego określenia pomiędzy wysokością świadczenia ubezpieczeniowego a wpłaconą składką, stosowanie nieuczciwej praktyki rynkowej w postaci „misselling”.

Jak odzyskać pieniądze z polisolokaty? Europa jak odzyskać pieniądze z polisolokaty?

Z roszczeniem do sądu o zwrot nienależnie pobranych opłat możemy wystąpić w ciągu 10 lat od momentu rozwiązania umowy – jeśli rozwiązanie umowy nastąpiło przed 09.07.2018r. Jeśli umowa została rozwiązana po tej dacie to termin przedawnienia wynosi 6 lat.

Nasza kancelaria polisolokaty zawarte z Europą analizuje zarówno pod względem nieważności jak i abuzywności. W razie konieczności występujemy do sądu i prowadzimy sprawę aż do uzyskania prawomocnego wyroku i odzyskania od Europy straconych środków pieniężnych. Prowadzimy sprawy z polisolokat na terenie całej Polski. Zapraszamy do kontaktu.

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Skontaktuj się z nami