Podział majątku po rozwodzie

Podział majątku po rozwodzie

Każdy rozwód niesie za sobą dodatkowe kwestie dotyczące podziału majątku. Oczywiście najlepiej jest, gdy między małżonkami jest zgoda i są w stanie dojść do porozumienia co do podziału wspólnego majątku. Problemy i większe wydatki związane z podziałem majątku zaczynają się, gdy pomiędzy małżonkami istnieje spór.  

Podział majątku

Majątek wspólny małżonków powstaje z chwilą zawarcia małżeństwa. Wszystkie przedmioty nabyte w trakcie trwania małżeństwa wchodzą w skład majątku wspólnego. Oprócz majątku wspólnego każdy z małżonków posiada majątek osobisty, w skład którego wchodzą wszystkie prawa i rzeczy nabyte przed zawarciem małżeństwa, spadki, darowizny, prawa autorskie, prawa niezbywalne itd. Podział majątku małżonków następuje najczęściej dopiero po rozwodzie, po którym ustaje wspólność majątkowa. Podział majątku wspólnego może być przeprowadzony w formie podziału w naturze, poprzez zostawienie rzeczy jednemu małżonkowi z obowiązkiem spłaty drugiego, albo przez sprzedaż wszystkich rzeczy i podział kwoty na obu małżonków. Podkreślić należy, że sprawy o podział majątku nie ulegają przedawnieniu. Nawet kilka lat po rozwodzie można złożyć wniosek do sądu o podział majątku.

Jak nie dać się przy podziale majątku

Jedynym rozwiązaniem, aby „nie dać się” przy podziale majątku to skonsultować się z profesjonalnym pełnomocnikiem. Powierzenie swojej sprawy o podział majątku adwokatowi zapewni ochronę interesów strony, przygotuje i sporządzi niezbędne pisma. Za pomocą adwokata może dojść do porozumienia między małżonkami w kwestii podziału majątku, a co za tym idzie koszty całego postępowania będą niższe, a czas krótszy.

Rozwód a podział majątku

Po rozwodzie małżonkowie muszą dokonać podziału majątku wspólnego. Mogą to zrobić na dwa sposoby. Albo zawrzeć między sobą umowę albo w drodze postępowanie sądowego. Do majątku wspólnego małżonków, który będzie podlegał podziałowi, zalicza się wszystko co małżonkowie nabyli wspólnie w trakcie trwania małżeństwa. Jeżeli pomiędzy małżonkami istnieje porozumienie muszą ustalić między sobą co wchodzi w skład ich wspólnego majątku, jaka jest wartość składników majątku oraz jaka jest wartość poniesionych nakładów z wspólnego majątku na osobiste majątki lub odwrotnie. Jeśli w skład majątku wspólnego wchodzi nieruchomość wtedy konieczna jest forma aktu notarialnego.

 

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Skontaktuj się z nami