Polisolokaty Aegon – oszukani przez TU

Polisolokaty Aegon – oszukani przez TU

Wiele osób zainwestowało swoje środki pieniężne w polisolokatę zawartą z Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. z nadzieją osiągnięcia zysku, ale wartość oszczędności zamiast wzrastać stale malała. W takiej sytuacji najlepiej zastanowić się nad rezygnacją z polisy Aegon i możliwością odzyskania całości wpłaconego kapitału.

Aegon polisolokata – wykaz produktów:

Aegon w swojej ofercie posiadało następujące polisolokaty:

 • Aegon – Aegon PrO
 • Aegon – Alfa Selektywna
 • Aegon – Busola
 • Aegon – Busola Plus
 • Aegon – Busola Prestige
 • Aegon – Emerytura +
 • Aegon – Globalny Portfel Inwestycyjny
 • Aegon – Indywidualny Plan Finansowy Alfa
 • Aegon – Indywidualny Plan Finansowy Alfa ETF ze składką jednorazową
 • Aegon – Indywidualny Plan Finansowy Alfa ETF ze składką regularną
 • Aegon – Multi PIN AEGON 2008
 • Aegon – Multi PIN AEGON 2008 Plus
 • Aegon – Multi PIN AEGON 2008 Prestige
 • Aegon – Multi PIN AEGON 2008 Prestige Plus
 • Aegon – Multi PIN AEGON 2.1
 • Aegon – Multi PIN AEGON 2.1 Premium
 • Aegon – Multi PIN AEGON 2.1 Prestige
 • Aegon – Multi PIN AEGON 2.2
 • Aegon – Multi PIN AEGON 2.2 Prestige
 • Aegon – Multi PIN Aegon 2.3
 • Aegon – Multi PIN Aegon 2.3 Prestige
 • Aegon – Multi PIN AEGON Firma 2008
 • Aegon – Multi PIN AEGON Lokata 2008
 • Aegon – Plan Inwestycyjny Optimum
 • Aegon – Plan Inwestycyjny Optimum Pro
 • Aegon – Portfel Funduszy Zagranicznych Dolar
 • Aegon – Portfel Funduszy Zagranicznych Euro
 • Aegon – Portfel Inwestycyjny Premium
 • Aegon – Portfel Inwestycyjny Premium Dolar
 • Aegon – Portfel Inwestycyjny Premium Euro
 • Aegon – Program Inwestycyjny BOŚ
 • Aegon – Program Inwestycyjny Plus
 • Aegon – Program inwestycyjny z ubezpieczeniem na życie
 • Aegon – Program Swobodnego Inwestowania
 • Aegon – Ty i Twoja przyszłość
 • Aegon – Multi PIN AEGON Lokata 2008 Prestige
 • Aegon – Multi PIN AEGON Polbank
 • Aegon – PIN AEGON Dolar
 • Aegon – PIN AEGON Euro
 • Aegon – PIN AEGON Frank
 • Aegon – PIN Aegon Rentier

Aegon jak zrezygnować?

Jeśli polisolokata zawarta z Aegon jest nadal aktywna, czyli co miesiąc/kwartał/rok wpływają na nią składki, które i tak nie przynoszą żadnego zysku, a wpłacony kapitał nie wzrasta to w pierwszej kolejności należy zastanowić się nad rozwiązaniem umowy. Do Aegon trzeba złożyć wypowiedzenie, aby zrezygnować z umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowy. Po otrzymaniu odpowiedzi z Aegon nastąpi wypłata kwoty wykupu, która będzie pomniejszona o opłatę likwidacyjną. Zwrot potrąconej opłaty będzie możliwy do odzyskania na drodze sądowej. Adwokat Bielsko Biała, chętnie Ci pomoże i doradzi jak odzyskać utracone pieniądze z polisolokaty.

Jak wycofać pieniądze z Aegon?

W celu rozpoczęcia procedury reklamacyjnej w przypadku jeśli polisa jest już nieaktywna, potrzebny jest tylko numer polisy. Zatem jeśli polisolokata jest rozwiązana kilka lat temu i nie posiada się już żadnych dokumentów to nadal jest szansa na odzyskanie pobranych opłat likwidacyjnych. Po przesłaniu reklamacji do Towarzystwa możliwe jest otrzymanie duplikatów wszystkich niezbędnych dokumentów. 

Aegon opłata likwidacyjna – wypłata całkowita ile trwa?

Wykaz produktów, w których mogła zostać pobrana opłata likwidacyjna znajduję się powyżej. Nie w każdym wymienionym produkcie opłata likwidacyjna była nazwana wprost. Często ubezpieczyciel ukrywał ją pod różnymi pojęciami np. opłata za wykup, opłata z tytułu wykupu, opłata warunkowa czy opłata dystrybucyjna. Bez względu na nazwę mechanizm jej działania był taki sam i prowadził do zatrzymania przez ubezpieczyciela całości lub części zgromadzonego kapitału. Takie postanowienia zawarte w polisolokatach Aegon według sądów stanowią klauzule niedozwolone. Wiele wyroków sądowych zapada na korzyść ubezpieczony, zasądzając od Aegon zwrot zatrzymanych pieniędzy.

Jak odzyskać pieniądze z polisolokaty? 

Z roszczeniem do sądu o zwrot nienależnie pobranych opłat możemy wystąpić w ciągu 10 lat od momentu rozwiązania umowy – jeśli rozwiązanie umowy nastąpiło przed 09.07.2018r. Jeśli umowa została rozwiązana po tej dacie to termin przedawnienia wynosi 6 lat.

Aegon jak odzyskać pieniądze z polisolokaty?

Nasza kancelaria polisolokaty Aegon analizuje pod względem abuzywności. W razie konieczności występujemy do sądu i prowadzimy sprawę aż do uzyskania prawomocnego wyroki i odzyskania od Aegon straconych środków pieniężnych. Prowadzimy sprawy na terenie całej Polski. Zapraszamy do kontaktu.

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Skontaktuj się z nami