Polisolokaty Allianz – oszukani przez TU

Polisolokaty Allianz – oszukani przez TU

Wiele osób zainwestowało swoje środki pieniężne w polisolokatę zawartą z Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska SA z nadzieją osiągnięcia zysku, ale wartość oszczędności zamiast wzrastać stale malała. W takiej sytuacji najlepiej zastanowić się nad rezygnacją z polisy Allianz i możliwością odzyskania całości wpłaconego kapitału. 

Allianz polisolokata – wykaz produktów

Allianz w swojej ofercie posiadało następujące polisolokaty:

 • Allianz – Dobry Portfel TU
 • Allianz – EuroOpieka ze składką jednorazową
 • Allianz – EuroOpieka ze składką regularną
 • Allianz – Grupowe ubezpieczenie na życie
 • Allianz – Rodzina
 • Allianz – Gwarantowany Kapitał
 • Allianz – IKE specjalnie dla Ciebie
 • Allianz – Indeks Polisa
 • Allianz – Indywidualne terminowe ubezpieczenie na życie i dożycie z planem kapitałowym
 • Allianz – Indywidualne terminowe ubezpieczenie z planem edukacyjnym ze składką jednorazową
 • Allianz – Indywidualne terminowe ubezpieczenie z planem edukacyjnym ze składką regularną
 • Allianz – Invest ze składką jednorazową
 • Allianz – Invest ze składką regularną
 • Allianz – Inwestycja na plus
 • Allianz – Komfortowa Przyszłość
 • Allianz – Kredyt pod ochroną
 • Allianz – Lucro (1)
 • Allianz – Plan Inwestycyjny AllSaver ze składką jednorazową
 • Allianz – Plan Inwestycyjny AllSaver ze składką regularną
 • Allianz – Plan Inwestycyjny Prestiż
 • Allianz – Plan Inwestycyjny Profit Plus
 • Allianz – Plan Inwestycyjny Profit Plus OVB
 • Allianz – Plan na dziś i jutro
 • Allianz – Plan Oszczędnościowy Bezpieczna Przyszłość (1)
 • Allianz – Plan z gwarancją kapitału
 • Allianz – Polisa posagowa Specjalnie dla Dziecka
 • Allianz – PPE
 • Allianz – Prosperita ze składką jednorazową
 • Allianz – Prosperita ze składką regularną
 • Allianz – Rentier ze składką jednorazową
 • Allianz – Rentier ze składką regularną
 • Allianz – Specjalnie dla Ciebie ze składką jednorazową
 • Allianz – Specjalnie dla Ciebie ze składką regularną
 • Allianz – Specjalnie dla inwestorów ze składką jednorazową
 • Allianz – Specjalnie dla inwestorów ze składką regularną
 • Allianz – Specjalnie dla kredytobiorców
 • Allianz – Specjalnie dla osób wychowujących dzieci
 • Allianz – Specjalnie dla przedstawicieli wolnych zawodów ze składką jednorazową
 • Allianz – Specjalnie dla przedstawicieli wolnych zawodów ze składką regularną
 • Allianz – Specjalnie dla seniorów ze składką jednorazową
 • Allianz – Specjalnie dla seniorów ze składką regularną
 • Allianz – Strategia Aktywnych Portfeli

 

Jak wypłacić pieniądze z polisy na życie Allianz?

Jeśli polisolokata zawarta z Allianz jest nadal aktywna, czyli co miesiąc/kwartał/rok wpływają na nią składki, które i tak nie przynoszą żadnego zysku, a wpłacony kapitał nie wzrasta to w pierwszej kolejności należy zastanowić się nad rozwiązaniem umowy. Do TUiR Allianz Polska SA trzeba złożyć wypowiedzenie, aby zrezygnować z umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowy. Po otrzymaniu odpowiedzi z Allianz nastąpi wypłata kwoty wykupu, która będzie pomniejszona o opłatę likwidacyjną. Zwrot potrąconej opłaty będzie możliwy do odzyskania na drodze sądowej. Adwokat Bielsko Biała, chętnie Ci pomoże i doradzi jak odzyskać utracone pieniądze z polisolokaty.

Jak wyjść z polisolokaty Allianz?

W celu rozpoczęcia procedury reklamacyjnej w przypadku jeśli polisa jest już nieaktywna, potrzebny jest tylko numer polisy. Zatem jeśli polisolokata jest rozwiązana kilka lat temu i nie posiada się już żadnych dokumentów to nadal jest szansa na odzyskanie pobranych opłat likwidacyjnych. Po przesłaniu reklamacji do Towarzystwa możliwe jest otrzymanie duplikatów wszystkich niezbędnych dokumentów.

Allianz opłata likwidacyjna

Wykaz produktów, w których mogła zostać pobrana opłata likwidacyjna znajduję się powyżej. Nie w każdym wymienionym produkcie opłata likwidacyjna była nazwana wprost. Często ubezpieczyciel ukrywał ją pod różnymi pojęciami np. opłata za wykup, opłata z tytułu wykupu, opłata warunkowa czy opłata dystrybucyjna. Bez względu na nazwę mechanizm jej działania był taki sam i prowadził do zatrzymania przez ubezpieczyciela całości lub części zgromadzonego kapitału. Takie postanowienia zawarte w polisolokatach Allianz według sądów stanowią klauzule niedozwolone. Wiele wyroków sądowych zapada na korzyść ubezpieczony, zasądzając od Allianz zwrot zatrzymanych pieniędzy.

Jak odzyskać pieniądze z polisolokat?

Jeśli zastanawiasz się jak odzyskać pieniądze z polisolokaty i czy w ogóle jeszcze w 2023r. istnieje taka możliwość to z roszczeniem do sądu o zwrot nienależnie pobranych opłat można wystąpić w ciągu 10 lat od momentu rozwiązania umowy – w przypadku kiedy rozwiązanie umowy nastąpiło przed 09.07.2018r. Jeśli umowa została rozwiązana po tej dacie to termin przedawnienia wynosi 6 lat.

Jak odzyskać pieniądze z polisolokaty Allianz?

Nasza kancelaria polisolokaty Allianz analizuje pod względem abuzywności. W razie konieczności występujemy do sądu i prowadzimy sprawę aż do uzyskania prawomocnego wyroki i odzyskania od Allianz Polska straconych środków pieniężnych. Prowadzimy sprawy na terenie całej Polski. Zapraszamy do kontaktu.

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Skontaktuj się z nami